Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenPsychologieOntwikkelingspsychologie
Header image Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Ben jij geïnteresseerd in toepassing van ontwikkelingspsychologie in de hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen in het onderwijs?

De ontwikkelingspsychologie bestudeert psychologische veranderingen die plaatsvinden in de gehele levensloop: van de babytijd tot de ouderdom. Ontwikkeling wordt opgevat als een complex dynamisch proces: mensen ontwikkelen zich in voortdurende interactie met hun omgeving.

Dat betekent dat wij uitgaan van het individu als geheel en van de omgeving van het individu en de ontwikkeling van het individu in zijn of haar omgeving centraal staat. In onze track is aandacht voor:

  • het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs
  • de begeleiding van normale en problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij
  • de diagnostiek van normale en problematische ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten

Je leert normale en problematische ontwikkelingsprocessen herkennen en begrijpen, en waar mogelijk bij te sturen. Ook maak je kennis met de procesbenadering en met de visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem. Het spectrum van normale via problematische ontwikkeling naar ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd vanuit dit perspectief.

Je kunt een specialisatietraject kiezen of zelf je programma binnen ontwikkelingspsychologie samenstellen.

Jij wilt

  • weten hoe je de nieuwsgierigheid van jonge kinderen kunt stimuleren, om ze de beste kansen op school te geven en/of
  • kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen optimaal van hun capaciteiten gebruik laten maken en/of
  • jongeren helpen bij het kiezen van een loopbaan waarin ze zich kunnen ontplooien en/of
  • leren hoe je ontwikkelingsprocessen bij kinderen, jongeren en volwassenen kunt begeleiden en stimuleren en/of
  • de ontwikkeling van angstige, hyperactieve, depressieve kinderen en jongeren optimaliseren.
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Croho code
60260
Type opleiding
Master
Voertaal
Nederlands (100%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
Februari, SeptemberFebruari, September
Vorm
voltijd
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen