Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Ontwikkelingspsychologie
Header image Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Ben jij geïnteresseerd in toepassing van ontwikkelingspsychologie in de hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen in het onderwijs?

De ontwikkelingspsychologie bestudeert psychologische veranderingen die plaatsvinden in de gehele levensloop: van de babytijd tot de ouderdom. Ontwikkeling wordt opgevat als een complex dynamisch proces: mensen ontwikkelen zich in voortdurende interactie met hun omgeving.

Dat betekent dat wij uitgaan van het individu als geheel en van de omgeving van het individu en dat de ontwikkeling van het individu in zijn of haar omgeving centraal staat. In onze track is aandacht voor:

 • het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs
 • de begeleiding van normale en problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij
 • de diagnostiek van normale en problematische ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten

Je leert normale en problematische ontwikkelingsprocessen herkennen en begrijpen, en waar mogelijk bij te sturen. Ook maak je kennis met de procesbenadering en met de visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem. Het spectrum van normale via problematische ontwikkeling naar ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd vanuit dit perspectief.

Je kunt een specialisatietraject kiezen of zelf je programma binnen ontwikkelingspsychologie samenstellen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60260
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

De master Ontwikkelingspsychologie

 • is gericht op de ontwikkeling gedurende de hele levensloop;
 • legt de nadruk op individuele ontwikkeling van kinderen in plaats van op diagnoses: "Krachten in plaats van Klachten";
 • is een Nederlandstalige opleiding;
 • afgestudeerde ontwikkelingspsychologen vinden gemakkelijk een baan.
Programma

In dit jaar leer je normale en afwijkende ontwikkeling analyseren en begrijpen vanuit een procesperspectief. Je onderzoekt ontwikkelingsprocessen met als doel deze te begrijpen en/of bij te buigen en je leert bepalen hoe en wanneer interventie in ontwikkelingsprocessen effectief is. Daarnaast doe je je masterthese.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Repeated Measures (5 EC)
Talent Development & Creativity (5 EC)
Diagnostiek & interventie in de ontwikkelingspsychologie (5 EC)
Masterthese (30 EC)
Analyzing individual development (5 EC)
Ontwikkelingspsychopathologie: een ontwikkelingsperspectief (5 EC)
Mijlpalen en Talent in ontwikkeling (5 EC)
Test construction (5 EC)
Ontwikkeling in de praktijk
Programma-opties
Variant Onderwijspsychologie/Educational psychology (specialisatie)

Je wilt bijdragen aan een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan voor alle kinderen, ongeacht of ze laag of juist heel hoog begaafd zijn, gedragsproblemen hebben of handicaps.

Dat kun je doen in:

 • de individuele leerlingenzorg, je biedt hulp aan leerlingen en hun ouders en aan leerkrachten en docenten,
 • de begeleiding van scholen en meewerken aan het beantwoorden van vragen over de inrichting van het onderwijs
Variant diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening (specialisatie)

Je wilt je bezighouden met het achterhalen van welke problemen er precies spelen, interventie en het bijdragen aan de oplossing van problemen bij kinderen en jongeren.

Veel van de vakken dit traject richten zich op baby's, peuters, schoolkinderen en op jongeren, maar in een aantal vakken en vooral ook in je stage en je masterthese kan je je specialiseren in een van deze doelgroepen of je breed oriënteren op de hele leeftijdsrange.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-psychologie opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding

Naast de algemene eisen gelden voor sommige tracks specifieke toegangseisen. Het hangt dus af van je vooropleiding en de gekozen track of je toelaatbaar bent en of je eventueel nog iets extra's moet doen. Met een reguliere Bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit voldoe je (afhankelijk van je vakkenpakket) aan de toelatingseisen van de meeste tracks. Met een andere bachelor dan Psychologie aan een Nederlandse universiteit, een Psychologie bachelor aan een academische buitenlandse universiteit, of een Bachelor Toegepaste Psychologie aan een Nederlandse HBO instelling zou je ook kunnen voldoen aan de eisen.

De exacte algemene en track-specifieke toelatingseisen en informatie over aanmelding en selectie lees je op de pagina's 'Aanmelding, toelating en selectie (pre)master Psychologie'.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure hangt af van de vooropleiding. Het aantal master- en premasterplaatsen is beperkt: als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, vindt er selectie plaats. Hoe het precies voor jouw vooropleiding werkt, lees je op de pagina's Aanmelding, toelating & selectie (pre)master Psychologie .

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 maart 202201 september 2022
01 oktober 202201 februari 2023
01 maart 202301 september 2023
01 oktober 202301 februari 2024
 • *Start 1 FEB 2022 > Deadline 1 OKT 2021***
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Je kunt meteen aan de slag in de praktijk, bijvoorbeeld:

 • het onderwijs,
 • jeugdzorg,
 • gezondheidszorg,
 • ziekenhuizen,
 • residentiële instellingen

Wil je je kennis verdiepen of verbreden? Dan kun je verder met:

* de vervolgopleiding: Gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar) en daarna eventueel als Klinisch Psycholoog (3 jaar).
* de postacademische opleiding onderwijspsychologie
* onderzoek in Opleiding tot onderzoeker: je begint een PhD traject en promoveert.


Meer informatie over postacademische opleidingen: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/postmaster

Arbeidsmarkt

Studenten die onze mastertrack hebben afgerond kunnen onder meer gaan werken als:

Schoolpsycholoog / ontwikkelingspsycholoog in het onderwijs
•leerlingen met gedrags- en leerproblemen begeleiden
•leerkrachten coachen en ondersteunen in het omgaan met kinderen met problemen
•scholen begeleiden, b.v. bij de opvang van hoogbegaafde of gehandicapte kinderen
•studiekeuzecoaching, begeleiden van studenten met b.v. faalangst en aanpassingsproblemen (in het MBO, HBO, VWO)
•adviseren/ontwikkelen van onderwijsmethodes, onderwijsbeleid bij (semi)overheidsinstellingen

Ontwikkelingspsycholoog in de jeugdhulpverlening
•onderzoeken en behandelen van kinderen met psychologische problemen en hun ouders
•faalangst en sociale vaardigheidstrainingen geven aan kinderen en jongeren
•begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren in b.v. een kliniek voor eetproblemen, voor kinderen met mentale problemen of ernstige gedragsstoornissen
•begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren die om wat voor reden ook niet meer thuis kunnen wonen
•adviseren bij uithuisplaatsingstrajecten
•behandelen van gezinnen met trauma’s

Ziekenhuispsycholoog
•behandelen van kinderen met psychosomatische problemen, trauma’s, verwerking bij ernstige ziektes
•Therapie geven aan jongeren met problemen Potentiële beroepen

 • Schoolpsycholoog / ontwikkelingspsycholoog in het onderwijs

  in het basis- voortgezet en speciaal onderwijs, en bij onderwijsbegeleidingsinstellingen.

 • Ontwikkelingspsycholoog in de jeugdhulpverlening

  verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

 • Ontwikkelingspsycholoog in de (jeugd)hulpverlening

  verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

 • Medewerker ontwikkeling onderwijsbeleid / onderwijsmethoden

  bij (semi)overheden.

Onderzoek

Kijk voor een overzicht van onderzoek door de afdeling Psychologie ook eens op Mindwise . Dit is een blog platform van de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers en studenten schrijven op persoonlijke titel over psychologisch onderzoek en onderwijs in Groningen, en geven hun mening over actuele zaken die te maken hebben met hun onderzoeksgebied.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Studieverenigingen

VIP

De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.
https://www.vipsite.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Jij wilt

 • weten hoe je de nieuwsgierigheid van jonge kinderen kunt stimuleren, om ze de beste kansen op school te geven en/of
 • kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen optimaal van hun capaciteiten gebruik laten maken en/of
 • jongeren helpen bij het kiezen van een loopbaan waarin ze zich kunnen ontplooien en/of
 • leren hoe je ontwikkelingsprocessen bij kinderen, jongeren en volwassenen kunt begeleiden en stimuleren en/of
 • de ontwikkeling van angstige, hyperactieve, depressieve kinderen en jongeren optimaliseren.
Studiebegeleiding

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.

Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met een van de studieadviseurs. Zie https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/study-and-supervision of kijk onder de Contact knop.