Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Ontwikkelingspsychologie
Header image Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Ben jij geïnteresseerd in toepassing van ontwikkelingspsychologie in de hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen in het onderwijs?

De ontwikkelingspsychologie bestudeert psychologische veranderingen die plaatsvinden in de gehele levensloop: van de babytijd tot de ouderdom. Ontwikkeling wordt opgevat als een complex dynamisch proces: mensen ontwikkelen zich in voortdurende interactie met hun omgeving.

Dat betekent dat wij uitgaan van het individu als geheel en van de omgeving van het individu en dat de ontwikkeling van het individu in zijn of haar omgeving centraal staat. In onze track is aandacht voor:

 • het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs
 • de begeleiding van normale en problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij
 • de diagnostiek van normale en problematische ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten

Je leert normale en problematische ontwikkelingsprocessen herkennen en begrijpen, en waar mogelijk bij te sturen. Ook maak je kennis met de procesbenadering en met de visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem. Het spectrum van normale via problematische ontwikkeling naar ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd vanuit dit perspectief.

Je kunt een specialisatietraject kiezen of zelf je programma binnen ontwikkelingspsychologie samenstellen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60260
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

De master Ontwikkelingspsychologie

 • is gericht op de ontwikkeling gedurende de hele levensloop;
 • legt de nadruk op individuele ontwikkeling van kinderen in plaats van op diagnoses:

"Krachten in plaats van Klachten";

 • is een Nederlandstalige opleiding;
 • afgestudeerde ontwikkelingspsychologen vinden gemakkelijk een baan.
Programma

In dit jaar leer je normale en afwijkende ontwikkeling analyseren en begrijpen vanuit een procesperspectief. Je onderzoekt ontwikkelingsprocessen met als doel deze te begrijpen en/of bij te buigen en je leert bepalen hoe en wanneer interventie in ontwikkelingsprocessen effectief is. Daarnaast doe je je masterthese met of zonder stage.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Diagnostiek & interventie in de ontwikkelingspsychologie (5 EC)
Multivariate models (5 EC)
Repeated Measures (5 EC)
Talent Development & Creativity (5 EC)
Masterthese (30 EC)
Analyzing individual development (5 EC)
Ontwikkelingspsychopathologie: een ontwikkelingsperspectief (5 EC)
Coaching Developmental processes
Mijlpalen en Talent in ontwikkeling (5 EC)
Test construction (5 EC)
Ontwikkeling in de praktijk
Programma-opties
Variant Onderwijspsychologie/Educational psychology (specialisatie)

Je wilt bijdragen aan een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan voor alle kinderen, ongeacht of ze laag of juist heel hoog begaafd zijn, gedragsproblemen hebben of handicaps.

Dat kun je doen in:

 • de individuele leerlingenzorg, je biedt hulp aan leerlingen en hun ouders en aan leerkrachten en docenten,
 • de begeleiding van scholen en meewerken aan het beantwoorden van vragen over de inrichting van het onderwijs
Variant diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening (specialisatie)

Je wilt je bezighouden met het achterhalen van welke problemen er precies spelen, interventie en het bijdragen aan de oplossing van problemen bij kinderen en jongeren.

Veel van de vakken dit traject richten zich op baby's, peuters, schoolkinderen en op jongeren, maar in een aantal vakken en vooral ook in je stage en je masterthese kan je je specialiseren in een van deze doelgroepen of je breed oriënteren op de hele leeftijdsrange.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-psychologie opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding

Om direct toegelaten te worden tot de Master in de psychologie moet je een volwaardig universitair diploma in de Psychologie hebben Als je een sterk aan psychologie verwant diploma of een diploma HBO Toegepaste Psychologie hebt, kun je in aanmerking komen om een premaster te volgen. Daarna ben je toelaatbaar voor de Master psychologie. Voor sommige tracks is het ook mogelijk om een premaster te doen wanneer je een minder sterk op psychologie gericht diploma hebt. De precieze regels per vooropleiding staan beschreven op https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/ LET OP: Voor de start in September 2021 zal waarschijnlijk een capaciteitsbeperking gelden voor de instroom. Regels van selectie zullen in de eerste helft van 2020 nader bekend gemaakt worden. Deze selectie geldt ook voor studenten die eerst een premaster gaan doen.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure hangt af van de vooropleiding.

Uitgebreide informatie per vooropleiding vind je op de pagina’s Aanmelding en Toelating.

Voor studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben geldt, dat zij zich -voor de meeste mastertracks- kunnen inschrijven tot 1 september/1 februari.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle WO instellingenVia een pre-master van maximaal 60 EC
Psychologie (EN)Alle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
PsychologieRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Psychologie (EN)Rijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 november 202001 februari 2021
01 maart 202101 september 2021
15 november 202101 februari 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Studenten die onze mastertrack hebben afgerond kunnen onder meer gaan werken als:

Schoolpsycholoog / ontwikkelingspsycholoog in het onderwijs
•leerlingen met gedrags- en leerproblemen begeleiden
•leerkrachten coachen en ondersteunen in het omgaan met kinderen met problemen
•scholen begeleiden, b.v. bij de opvang van hoogbegaafde of gehandicapte kinderen
•studiekeuzecoaching, begeleiden van studenten met b.v. faalangst en aanpassingsproblemen (in het MBO, HBO, VWO)
•adviseren/ontwikkelen van onderwijsmethodes, onderwijsbeleid bij (semi)overheidsinstellingen

Ontwikkelingspsycholoog in de jeugdhulpverlening
•onderzoeken en behandelen van kinderen met psychologische problemen en hun ouders
•faalangst en sociale vaardigheidstrainingen geven aan kinderen en jongeren
•begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren in b.v. een kliniek voor eetproblemen, voor kinderen met mentale problemen of ernstige gedragsstoornissen
•begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren die om wat voor reden ook niet meer thuis kunnen wonen
•adviseren bij uithuisplaatsingstrajecten
•behandelen van gezinnen met trauma’s

Ziekenhuispsycholoog
•behandelen van kinderen met psychosomatische problemen, trauma’s, verwerking bij ernstige ziektes
•Therapie geven aan jongeren met problemen Potentiële beroepen

 • Schoolpsycholoog / ontwikkelingspsycholoog in het onderwijs

  in het basis- voortgezet en speciaal onderwijs, en bij onderwijsbegeleidingsinstellingen.

 • Ontwikkelingspsycholoog in de jeugdhulpverlening

  verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

 • Ontwikkelingspsycholoog in de (jeugd)hulpverlening

  verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

 • Medewerker ontwikkeling onderwijsbeleid / onderwijsmethoden

  bij (semi)overheden.

Onderzoek

Kijk voor een overzicht van onderzoek door de afdeling Psychologie ook eens op Mindwise . Dit is een blog platform van de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers en studenten schrijven op persoonlijke titel over psychologisch onderzoek en onderwijs in Groningen, en geven hun mening over actuele zaken die te maken hebben met hun onderzoeksgebied.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Studieadviseurs Psychologie (over het programma, studeren)
  Email: studieadvies.psy rug.nl
 • Toelatingscommissie Master Psychologie (over toelating en aanmelding, voor studenten met een NL diploma)
  Email: toelatingscommissie.masterpsy rug.nl
 • Admission Office (for students with a non-Dutch diploma)
 • Saskia Kunnen (Mastercoördinator masterprogramma Ontwikkelingspsychologie)
  Email: e.s.kunnen rug.nl
  Telefoon: 050 363 6330
Studentprofiel

Jij wilt

 • weten hoe je de nieuwsgierigheid van jonge kinderen kunt stimuleren, om ze de beste kansen op school te geven en/of
 • kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen optimaal van hun capaciteiten gebruik laten maken en/of
 • jongeren helpen bij het kiezen van een loopbaan waarin ze zich kunnen ontplooien en/of
 • leren hoe je ontwikkelingsprocessen bij kinderen, jongeren en volwassenen kunt begeleiden en stimuleren en/of
 • de ontwikkeling van angstige, hyperactieve, depressieve kinderen en jongeren optimaliseren.
Studiebegeleiding

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.

Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met een van de studieadviseurs. Zie https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/study-and-supervision of kijk onder de Contact knop.