Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenPsychologieCognitive Psychology and Psychophysiology
Header image Cognitive Psychology and Psychophysiology

Cognitive Psychology and Psychophysiology

Hoe sla je informatie op in je werkgeheugen? Wat verandert er in dat proces als we ouder worden? Wat is de invloed van stemming op waarneming?

Welke hersengebieden zijn daarbij betrokken? En hoe beïnvloedt al die mentale activiteit het functioneren van je lichaam?

De Engelstalige master Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP) gaat over het cognitief functioneren (geheugen, waarnemen, emotie, etc.) van gezonde mensen. Binnen onze masterroute bestudeer je onder andere deze vragen.

Je leert over de nieuwste theorieën en inzichten in het vakgebied en je leert enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden zelf gebruiken, zoals EEG en TMS; deze pas je vervolgens toe in je masterthese-onderzoek. Binnen de opleiding leggen we een speciale nadruk op praktische toepasbaarheid van alle theoretische kennis die je opdoet. Steeds zullen we de vraag stellen “Wat heb je er nou aan?"

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60260
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Internationale aanpak;
 • Onderwijs door top-experts in het veld;
 • Gunstige staff-studenten ratio
 • Veel individuele begeleiding door kleinschalig onderwijs
Programma

De masteropleiding Psychologie heeft tot doel de student voor te bereiden op de beroepsuitoefening als psycholoog of op de functie van onderzoeker. De opleiding beoogt de student kennis en vaardigheden bij te brengen binnen één van de vakgebieden van de psychologie. De student leert deze kennis en vaardigheden toe te passen in een onderzoek- of praktijkgericht project en daarvan verantwoord verslag te doen.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Memory and learning (5 EC, facultatief)

Keuzevak/elective course

Multivariate models (5 EC)

Methodenvak/statistics course

Note: MM-5 cannot be attended if MM-2 is attended or already obtained.

Selected topics Brain and behaviour (5 EC, facultatief)

Keuzevak/elective course

Building experiments and measuring performance (5 EC)

Vaardigheidsvak/skills course

Psychophysiology and its applications (5 EC)

Basisvak/foundation course

Repeated measures (5 EC)

Methodenvak/statistics course

Note: MM-2 cannot be attended if MM-5 is attended or already obtained.

Repeated measures (5 EC, facultatief)

Methodenvak/statistics course

Master thesis (30 EC)
Advanced experimental skills (5 EC)

Vaardigheidsvak/skills course

Cognitive psychology, theory and applications (5 EC)

Basisvak/foundation course

Test construction (5 EC, facultatief)

Keuzevak/elective course

Test construction (5 EC, facultatief)

Methodenvak/statistics course

Curriculum

.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

intake gesprek

Als je bent toegelaten tot de master, word je uitgenodigd voor een planningsgesprek voor CPP. Dit zal plaatsvinden na de introductiebijeenkomst, die afhankelijk van het instroommoment wordt gehouden begin september of eind januari.

vooropleiding

Toelating is mogelijk voor

 • Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben (onvoorwaardelijke toelating).
 • Studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit volgen of gevolgd hebben (drempelloos, na toestemming toelatingscommissie)
 • Studenten die een andere (universitaire) bacheloropleiding volgen of gevolgd hebben. Hieronder vallen ook hbo-studenten die de opleiding Toegepaste psychologie volgen of gevolgd hebben (met pre-master)

De toelatingscommissie baseert toelating en eventueel aanvullende pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Kijk voor meer informatie over de toelatingsprocedure op: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/

Let op: hbo-studenten die een andere opleiding volgen of gevolgd hebben dan (toegepaste) psychologie worden niet toegelaten tot de masteropleiding of de pre-master. Een aanvraag tot toelating zal niet in behandeling worden genomen.

overige toelatingseisen

Zie de pagina's van de toelatingscommissie voor de master Psychologie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/

Aanmeldingsprocedure

De toelatingseisen hangen af van de vooropleiding.

Uitgebreide informatie vind je op de pagina's Aanmelden en Toelating van de Masteropleiding Psychologie.
Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben kunnen zich aanmelden tot 1 september/1 februari.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle WO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelor noodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmelding master: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules

PsychologieAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelor noodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmelding master: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules

VooropleidingOrganisatieInstroom
Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelor noodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmelding master: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules

VooropleidingOrganisatieInstroom
PsychologieRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Deadline aanmelding: 1 september/1 februari.

Psychologie (EN)Rijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Deadline aanmelding en betaling: 30 augustus/31 januari.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Applicants should have qualifications that justify the expectation of successful completion of the programme in due time. These qualifications include knowledge and experience in relevant theories, statistics and experience with statistical software packages. Please be aware of our high level of statistics during the bachelor psychology programme and subsequent to this the required high level of statistics in our master Psychology programme.

If you have any deficiencies in connection with Statistics and Research Methodology then we offer the possibility to take pre-master courses. The Admissions Office will inform you if you would qualify for this.

taaltoets cijfer

Non-native English speakers must moreover provide evidence of satisfactory results for one of the standard tests. See https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding

Applicants require a Bachelor's degree in Psychology or an equivalent competence in terms of:

 • Knowledge of disciplinary subjects in psychology and their applications,
 • Good skills in designing psychological research and reporting it,
 • Solid knowledge of methods of data collection and statistical analysis,
 • An analytical and critical attitude enabling you to assess scientific information,
 • Motivation to acquire knowledge and skills at a postgraduate level
overige toelatingseisen

All information about admission to the master Psychology: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/

Aanmeldingsprocedure

The admission requirements depend on prior education.

For a full description of admission requirements, application procedure and admission procedure, please consult the MSc Psychology admission pages.

Students who have finished the Dutch bachelor in Psychology at the University of Groningen can register until 1 February / 1 September.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
non-EU/EEA studenten01 april 201901 september 2019
01 november 201901 februari 2020
01 april 202001 september 2020
01 november 202001 februari 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 14350voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 14600voltijd
Na je studie

Arbeidsmarkt

CPP is een brede opleiding die niet specifiek opleidt tot een bepaald beroep. De vaardigheden en kennis die je opdoet zul je in verschillende functies kunnen gebruiken. Het meest voor de hand liggen echter functies op het gebied van onderzoek en advies.

Potentiële beroepen

 • Onderzoeker bij een universiteit of in het bedrijfsleven

  Afgestudeerden kunnen aan de slag als promovendus aan een universiteit, maar ook als onderzoeker in het bedrijfsleven (bijv. Philips, Unilever).

 • Adviseur/consultant

  Je kunt je kennis als CPP-afgestudeerde ook inzetten om bedrijven en/of instellingen te adviseren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de cognitieve psychologie en psychofysiologie, bijvoorbeeld in de context van computerinterfaces, of op het gebied van nieuwe technieken zoals neuromarketing.

Onderzoek

Mindwise

Mindwise is het blogplatform van de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Staf en studenten schrijven op persoonlijke titel over psychologisch onderzoek en onderwijs in Groningen en geven hun mening over actuele zaken op basis van hun expertise.

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Cognitive Psychology and Psychophysiology, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	Student Robin Hake

  The CPP programme is very practical. You learn how to conduct research by using different instruments.

  – Student Robin Hake
  Lees verder

  My name is Robin Hake and I come from Germany. Before I came to Groningen I studied computer science. The idea of coming to Groningen first popped into my head when an acquaintance of mine told me about the UG and its psychology programme. I decided to move to Groningen because of its good reputation and because I already had friends studying here.

  My first moments in Groningen were rather overwhelming. I come from a small village in Germany so it was a big change. Also, the university where I previously studied was very small; I was not used to having so many people around. I also had to get used to speaking English. After I arrived, I took an intensive Dutch course for a month, only to find out afterwards that this was not necessary since everyone here speaks good English.

  What motivated me to study psychology was a book by Daniel Kahneman called ‘Thinking, Fast and Slow’. I was so intrigued about finding out more about psychology that I dropped my computer science programme and switched to the UG. Kahneman’s main research field in psychology is cognitive psychology. My favourite course unit in the Bachelor’s programme was also cognitive psychology. These factors inspired me to choose the Cognitive Psychology and Psychophysiology (CPP) track; I think it is the most interesting topic in psychology.

  The CPP programme is very practical. You learn how to conduct research by using different instruments. There are many course units where you learn how to use tools such as eye-trackers and EEGs, or understand the principles underlying fMRI and TMS. In the field of cognitive psychology, it is essential that you are able to work with these tools.

  The structure of this programme is a bit different to the other programmes. You follow all your course units during the first semester, and during the second you only write your thesis. I think this structure is very beneficial for students, since you have all the theoretical knowledge before writing your thesis.

  Robin Hake, 24, masterstudent in Cognitive Psychology and Psychophysiology

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Student Tabitha Steendam

  The Master's programme concentrates on research focusing on application in practice

  – Student Tabitha Steendam
  Lees verder

  My name is Tabitha Steendam, I'm 24 and I'm currently following two Master's degree programmes at the UG: Cognitive Psychology and Psychophysiology and the Research Master's in Behavioural and Cognitive Neurosciences.

  The UG was the obvious choice. It offers high-quality teaching, particularly in the field of research. As I want to become a researcher, I chose to do not only my Bachelor’s but also my Master’s at the UG. The Master’s in Cognitive Psychology and Psychophysiology more than matched my interests and gave me the opportunity to learn the skills and knowledge I will need in the future. Another reason for studying here is that Groningen is a very exciting city for students and has a nice atmosphere.

  The Master’s in Cognitive Psychology and Psychophysiology is a great programme. The group of students is smaller than in the Bachelor’s, which makes it very personal. There is a lot more contact with the lecturers and with fellow students, which I find very motivating. We organize drinks parties so that you can meet the staff and where you can discuss which subject you would like to tackle in your Master’s thesis.

  The Master’s programme concentrates on research focusing on application in practice. In the first semester you follow course units and in the second you write your Master’s thesis. This means that you can use and expand the knowledge and skills you acquired in the first semester in writing your thesis.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	lecturer Sebastiaan Mathot

  dr. Sebastiaan Mathot - assistant professor in the Experimental Psychology department

  – lecturer Sebastiaan Mathot
  Lees verder

  My name is Sebastiaan Mathôt and I am assistant professor in the Experimental Psychology department and coordinator of the Master's in Cognitive Psychology and Psychophysiology.

  My field, experimental or cognitive psychology, focuses on fundamental thought processes like perception, memory and attention. I find it interesting to look at human behaviour at this basic level. In my own research I focus on human behaviour by studying topics such as attention, eye movements and pupil size. In addition to conducting research I also develop scientific software, including OpenSesame, a programme that designs and conducts psychological experiments.

  The Master’s programme I coordinate combines fundamental cognitive psychology with applied elements. This makes it very different from other programmes in this field, which in most cases focus exclusively on research. In this UG Master’s you will not only learn how cognitive processes work but also how you can apply this knowledge in practice and in the business world. Think of the role attention plays in how drivers experience traffic situations for example, or doctors look at scans, and how we all experience advertisements. Stefan van der Stigchel has written an interesting book about attention (Zo werkt aandacht), which provides a good overview of our field and how we deal with this in our Master’s programme.

  In this programme, students can thus expect to learn fundamental knowledge as well as practical skills in course units such as statistics and methodology. In addition, we offer an extensive research placement, where students learn to apply this knowledge in practice.

  Sluiten
Studentprofiel

Jij

 • bent breed geïnteresseerd in brein en gedrag
 • brengt graag de laatste theorieën en methoden in de praktijk,
 • bent creatief, vasthoudend en een probleemoplosser,
 • bent nieuwsgierig en gedreven om de wereld om je heen beter te doorgronden.

Aangezien CPP nogal technisch kan zijn (denk aan het programmeren van experimenten of het doen van analyses), wordt affiniteit met technologie aangeraden.

Studiebegeleiding

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.