Skip to ContentSkip to Navigation

Bachelor Psychologie (Nederlands)

Bachelor Psychologie

Op welke manier bepalen biologische en sociale factoren ons gedrag en hoe kunnen gedrags- en ontwikkelingsstoornissen worden herkend en behandeld? Naast deze klassieke vraagstukken komen er bij Psychologie in Groningen ook onderwerpen aan bod als talentontwikkeling en creativiteit, omgang met het milieu en duurzame mobiliteit.

Ben jij klaar voor de vele uitdagingen van dé studie over gedrag, bewustzijn, en het brein? Dan is deze studie iets voor jou, want elke vorm van menselijke activiteit is doordrongen van psychologie.

Selectieprocedure

De Rijksuniversiteit Groningen hanteert een numerus fixus voor de bacheloropleiding Psychologie. Dit betekent dat er een beperkt aantal plaatsen (600) beschikbaar zijn die via een selectieprocedure worden toegewezen.

De opleiding maakt gebruik van deze selectieprocedure om zowel de meest geschikte als de meest gemotiveerde studenten toe te laten. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om te ontdekken of Psychologie inderdaad de juiste opleiding voor je is. We heten je van harte welkom om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Hbo-propedeuse

Heb je geen vwo-diploma? Je kunt ook instromen met een hbo-propedeuse of -diploma. Je moet dan aantonen dat je voldoende voorkennis op VWO-6 niveau hebt door middel van één of meerdere aanvullende examens.

Open dagen

8 juni 2024

Voorlichtingsdag voor ouders van aankomende studenten

Algemene informatie voor ouders over de RUG, de stad Groningen, studiekeuze, studiebegeleiding, studiekosten en huisvesting.

4 en 5 oktober 2024

Onderwijsbeurs Noordoost

De RUG is aanwezig op de Onderwijsbeurs Noordoost in de Evenementenhal te Hardenberg.

8 november 2024

Bachelor Open Dag

Open dag voor studiekiezers die informatie willen over de bacheloropleidingen van de RUG.

najaar 2024

Webklassen

Vier weken online studeren om te zien of een opleiding echt bij je past.

22 november 2024

Masterweek GMW

Voorlichting voor hbo- en universitaire studenten die informatie willen over de masteropleidingen van de RUG.

9 t/m 13 december 2024

Webinarweek Numerus Fixusopleidingen

Online voorlichting over onze numerus fixusopleidingen voor scholieren die in 2025 gaan studeren.

Psychologie vakken voor externe studenten

Onder studenten van andere opleidingen is veel belangstelling voor het volgen van psychologievakken van onze faculteit. Om die toestroom beter te reguleren, gelden vanaf 1 september 2022 de volgende regels voor studenten die niet staan ingeschreven als psychologiestudent bij de afdeling psychologie ("externe" studenten).

Vakken van de BSc Psychologie

Hiervoor geldt dat:

  • studenten in het pre-masterprogramma bij psychologie kunnen deelnemen aan de vakken die deel uitmaken van het voor hen vastgestelde pre-masterprogramma;
  • studenten van AI kunnen deelnemen aan de drie BSc-psychologievakken die in de OER van AI worden genoemd als keuzevakken, alsmede Statistiek-II en -III;
  • studenten van het UCG kunnen als keuzevak vakken kiezen die conform de opleidings-OER van BSc-psychologie geen practicum bevatten (vakken zonder practicum, maar “Communication and Diagnostics Skills” (2e-jaarsvak) mag wel);
  • voor studenen van het UCF moeten hierover nog afspraken worden gemaakt;
  • maximaal 100 studenten van sport sciences kunnen deelnemen aan het vak “Sport & Performance Psychology”;
  • 20 studenten van toegepaste psychologie van de Hanzehogeschool kunnen deelnemen aan een select aantal vakken als “voorbereidingsminor”;
  • 5 studenten van de HBO+-opleiding verpleegkunde kunnen aan vakken deelnemen;
  • exchange studenten van externe psychologie-opleidingen mogen de bachelorvakken uit het aanbod in Ocasys volgen en worden ingeschreven onder de PSB-code;
  • studenten die op grond van artikel 6.1 van de GMW-OER vanuit een aanverwante opleiding tot het tweede jaar van de opleiding zijn toegelaten door de toelatingscommissie hebben onbeperkt toegang tot de verplichte postpropedeutische vakken van de opleiding, met behoud van de volgordelijkheidsverplichtingen van de tentamens zoals in het betreffende artikel in een tabel is vastgelegd.

NB: Het is niet langer mogelijk om vakken van de BSc-opleiding psychologie via een andere route te volgen. Alle eerder gemaakte afspraken hierover komen bij dezen te vervallen.

Vakken van de MSc Psychologie

Mastervakken zijn toegankelijk voor "externe" studenten als de cursuscoördinator hiervoor toestemming geeft. Enkele mastercursussen zijn expliciet gereserveerd voor studenten van de betreffende track, en dus zelfs niet toegankelijk voor RUG master psychologiestudenten uit andere tracks.

Mail een student

Wil je graag iets weten van een ervaringsdeskundige over hoe het is om Psychologie te studeren? Onze studentassistenten voorlichting Psychologie beantwoorden je vragen: voorlichting.psychologie rug.nl.

Jonne, psychologiestudent
Jonne
Dorien, psychologiestudent
Dorien
Astrid, psychologiestudent
Astrid
Jonna, psychologiestudent
Jonna

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding Psychologie, kijk dan op de website, of stel je vraag aan een studieadviseur: studieadvies.psy rug.nl.

Career Services

Jouw loopbaan begint al tijdens je studie. Career Services BSS helpt bij het vormgeven van die loopbaan. Welke richting wil je op met je studie, wat kan je na je studie doen? Denk je aan een loopbaan als psycholoog, manager, docent, gedragswetenschapper, consultant, onderzoeker, HR adviseur of onderwijskundige? Of heb je nog geen idee over je loopbaan maar wil je graag informatie over mogelijkheden of waar te beginnen met oriënteren?

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 12:20