Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology Education Master Application, admission & selection (pre)master Psychology

Toelating en aanmelding per vooropleiding

HBO bachelor Toegepaste Psychologie

NB: De vorm, inhoud en procedure van de selectie voor startmoment september 2022 is op dit moment nog onbekend. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.


Toelating tot de master

Je wordt toegelaten tot een mastertrack als je de premaster voor die track binnen twee jaar afrondt. In geval van een Engelstalige track moet je daarnaast ook aan de taaleis voldoen.
NB Voor studenten die in 2019 of 2020 met de premaster zijn gestart geldt een andere regeling, zoals beschreven in hun premasterbesluit.

Informatie over de premaster

Toelatingseisen

  • Bachelor Toegepaste Psychologie (van Nederlandse HBO opleiding);
  • kennis ter waarde van 20 EC op het gebied van de psychologie binnen een universitaire Bachelor psychologie;
    --> vakken over psychologische theorieën en/of toepassingen (bijv bij de RUG of de Open Universiteit), en geen vaardigheidsvakken;
  • statistiekkennis op het niveau van het eerste jaar van een universitaire psychologie opleiding.
    --> Aan de statistiekkennis-eis kun je voldoen met één van onderstaande:

Tracks en plaatsing

Voor elke track is een maximum aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden voor maximaal twee tracks, je eerste en tweede keus.

Wanneer je toelaatbaar bent tot de premaster, wordt door loting bepaald of je kan worden toegelaten tot de premaster voor de track van je eerste keus. Als je niet wordt toegelaten kom je op de wachtlijst voor je eerste keus en ding je ook via loting mee voor een plek in de track van je tweede keus (en eventueel kom je daar, als je niet wordt toegelaten ook op de wachtlijst). Na verloop van tijd zullen er plaatsen vrij komen en schuif je door op de wachtlijst en word je eventueel alsnog geplaatst in één van de door jou gekozen premaster tracks.

Tracks

Premasterplaatsen per track

Applied Cognitive Neuroscience (voorheen: Cognitive Psychology and Psychophysiology) 5
Applied Social Psychology 7
Clinical Neuropsychology 0
Clinical Psychology 0
Clinical Forensic Psychology & Victimology 0
Environmental Psychology 6
Klinische Neuropsychologie 5
Klinische Psychologie 10
Ontwikkelingspsychologie 5
Talent Development and Creativity 7
Theory and History of Psychology 5
Work, Organizational and Personnel Psychology 5

Premasterpakket

Na plaatsing voor een bepaalde track stelt de toelatingscommissie jouw premasterpakket vast. De omvang is 55 of 60 EC, maar soms kom je in aanmerking voor vrijstellingen op grond van vakken die je al hebt gedaan aan een universiteit; daarbij tellen niet de vakken mee waarmee je voldoet aan de toelatingseis van 20 EC universitaire vakken op het gebied van de psychologie. Samen met een studieadviseur spreek je de planning en precieze invulling van het premasterpakket af.

Kosten

Voor een overzicht van de kosten van een premasterprogramma, zie collegegeldtarieven en vergoedingen van premasterprogramma's.

Aanmelden

Alleen als je vóór 1 september van het jaar waarin je wilt starten je HBO TP Bachelor diploma haalt of hebt gehaald en aan de eisen voor toelating tot de premaster voldoet:

  1. Meld je aan bij www.studielink.nl voor de premaster Psychologie.
  2. Vul het formulier Aanvraag toelating premaster Psychologie (beschikbaar vanaf half januari 2022).

Datums en deadlines

Start premaster Aanmelden vóór
1 september 2021 1 maart 2021
1 september 2022 1 maart 2022

Laatst gewijzigd:04 oktober 2021 14:08