Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMinorenReligion and Art

De impact van de Bijbel

ECTS: 5

We bestuderen de verwerking van Bijbelse teksten en hun thema’s in beeldende kunst en literatuur en de invloed op de cultuurgeschiedenis. We gaan daarbij in op de doorwerking van oudtestamentische (zoals Adam en Eva, Caïn en Abel, het offer van Izaäk, geweld, Ezekiël en Job) en nieuwtestamentische thema’s (geboorte van Jezus; lijdensverhaal; eindtijdverwachtingen) in verschillende tijden (oudheid; Middeleeuwen; moderne tijd) en in diverse culturele uitingen (beeldende kunst; literatuur; Jezusfilms). Ook kijken we hoe politici in binnen- en buitenland op onderscheiden wijzen met de Bijbel omgaan.

Laatst gewijzigd:27 maart 2017 15:56