Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and Engineering

Traag verteerbaar zetmeel in de strijd tegen welvaartsziektes

13 mei 2015

NWO Groen heeft € 250.000 toegekend aan Prof. dr. M.J.E.C (Marc) van der Maarel, Aquatic Biotechnology and Bioproduct Engineering-groep, Engineering and Technology institute Groningen (ENTEG) voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Highly branched starches’.

Zetmeel is de belangrijkste energiebron van ons lichaam. Zetmeelrijke voedingsmiddelen zoals aardappelen, pasta, rijst en brood vormen de basis van onze dagelijkse voeding. In veel samengestelde voedingsmiddelen zoals vanille vla wordt bewerkt zetmeel en afgeleide producten gebruikt om textuur te geven. Al deze vormen van zetmeel worden in de dunne darm voor een groot deel afgebroken tot glucose, dat in het bloed wordt opgenomen en uiteindelijk de energiebron van ons lichaam is. Veel bewerkt zetmeel wordt in de dunne darm heel snel afgebroken. Dit geeft (te) hoge bloed glucose spiegels die uiteindelijk leiden tot een onbalans in de insuline spiegel en ook tot extra vetopslag. Mensen met jarenlang veelvuldig te hoge bloed glucose spiegels ontwikkelen vaak op latere leeftijd overgewicht en type 2 diabetes, beter bekend als ouderdomsdiabetis. Maar ook jonge kinderen die te veel snel verteerbare zetmelen en suikers eten, krijgen steeds vaker op jonge leeftijd al type 2 diabetes. De gevolgen van deze welvaartsziektes vragen steeds meer zorg en dragen zo bij aan de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg. De onderzoekers werkzaam in dit project willen een bijdrage leveren aan de bestrijding van deze welvaartsziektes door het ontwikkelen van langzaam verteerbare zetmelen die in staat zijn een gewenste textuur aan voedingsmiddelen te geven.

NWO Groen
Het onderzoek in het programma Groen raakt aan grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedselzekerheid, grondstoffenvoorziening, klimaatverandering, voedselveiligheid en de eindigheid van fossiele brandstoffen. Meer informatie over NWO Groen

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:45
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws