Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Faculty News

Rijksuniversiteit Groningen treedt toe tot samenwerkingsverband Nikhef

19 februari 2016
Nikhef Samenwerkingsverband
Nikhef Samenwerkingsverband

Dit is een gezamenlijk persbericht van Nikhef, FOM en de Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen treedt toe tot samenwerkingsverband Nikhef

De Rijksuniversiteit Groningen en het Nikhef-bestuur hebben vandaag een samenwerkingscontract getekend. Daarmee is het Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity van de Rijksuniversiteit Groningen toegetreden tot het nationale samenwerkingsverband Nikhef. Groningen sluit aan bij de vruchtbare samenwerking op het gebied van de (astro)deeltjesfysica van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nikhef-directeur Stan Bentvelsen reageert verheugd: "Met de toetreding van het Van Swinderen Instituut versterkt en verbreedt Nikhef het wetenschappelijk portfolio. We werken al jaren succesvol samen en deze ondertekening bekrachtigt die intensieve samenwerking. In Nederland moet je de krachten bundelen om internationaal het verschil te kunnen maken. De Groningse activiteiten sluiten naadloos aan op het huidige werk van Nikhef, zowel wat betreft theorie als het experimentele LHCb onderzoeksprogramma op CERN. Verder zie ik mooie kansen in een heel nieuwe spannende richting om fysica voorbij het standaard model van elementaire deeltjes te vinden."

Hoge precisie expertise
In de lijn van haar theoretische en experimentele onderzoeksprogramma's ontwikkelt het Van Swinderen Instituut (VSI) een uiterst precieze meting van het elektrische dipool moment van het elektron. Dit past binnen de traditie van expertise van het VSI op het gebied van hoge precisie experimenten en levert een aanpak die complementair is aan de gebruikte technieken van Nikhef. De wetenschappelijke vraagstelling richt zich op fundamentele eigenschappen van elementaire deeltjes en een zoektocht naar nieuwe deeltjes, en past daarmee uitstekend bij de missie van Nikhef.

Ook Jasper Knoester, decaan van de Rijksuniversiteit Groningen, ziet de meerwaarde: "Het is prachtig dat het Van Swinderen Instituut via het nationale Nikhef samenwerkingsverband de krachten gaat bundelen met collega's in het vak om zo elkaars wetenschappelijke inspanningen te kunnen versterken en aan te vullen ."

Nationale wetenschapsagenda

De Nikhef-samenwerking verstevigt de mogelijkheden om antwoorden te vinden op vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda aanzienlijk, met name binnen de exemplarische route 'Bouwstenen van materie, fundamenten van ruimte en tijd'. Dit fundamentele en door nieuwsgierigheid gedreven thema is gebaseerd op vragen die het Nederlandse publiek heeft gesteld.

Over Nikhef
Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef is een samenwerkingsverband tussen de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en (vanaf vandaag) vijf universiteiten: de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Nikhef is gevestigd op Amsterdam Science Park.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vanessa Mexner, Nikhef, vanessam nikhef.nl 020 592 50 75, www.nikhef.nl
Eric Bergshoeff, VSI, e.a.bergshoeff rug.nl, www.rug.nl/research/vsi
Zie ook een kort filmpje over Nikhef.
Laatst gewijzigd:31 januari 2017 23:14

Meer nieuws