Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringFaculty News

NWO kent twee TOP-GO subsidies toe

De Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee projecten aan de Faculty of Science and Engineering gehonoreerd in de gebiedsoverstijgende vrije competitie van NWO voor TOP-subsidies:

  • Synthese van membraaneiwitten
    hoofdaanvrager prof.dr. B. Poolman Enzymologie, Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB).
  • The synthesis of signal processing and radio astronomical calibration and imaging techniques
    hoofdaanvrager: prof. dr. A.G. de Bruyn Sterrenkunde, Kapteyn Astronomical Institute  

Veertien miljoen euro was beschikbaar voor grensverleggende wetenschap van excellente kwaliteit. Uit in totaal 123 ingediende onderzoeksvoorstellen ontvangen er negentien een subsidie van maximaal 750.000 euro.

Subsidieronde voor gebiedsoverstijgend onderzoek

De TOP-GO subsidieronde was een pilot van de NWO-gebieden Aard- en Levenswetenschappen (ALW), Chemische Wetenschappen (CW) en Exacte Wetenschappen (EW) samen met ZonMw. Deze had als doel de uitvoerbaarheid en meerwaarde van een gebiedsoverstijgende vrije competitie te verkennen. De opzet is geslaagd: meer dan driekwart van alle aanvragen bevindt zich op het grensvlak van disciplines, en de meeste betrokkenen zijn positief over de mogelijkheid gebiedsoverstijgend te beoordelen. Vooralsnog was de TOP-GO competitie eenmalig; maar er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een vervolg.

Synthese van membraaneiwitten
Prof. dr. B. Poolman (RUG)
Membraaneiwitten vervullen tal van essentiële functies in onze cellen. Als deze eiwitten tot verhoogde expressie worden gebracht of als celvreemde eiwitten moeten worden geproduceerd, levert dit vaak problemen op. In dit voorstel worden genomische en microscopische technieken ontwikkeld en toegepast, om tot een beter begrip te komen van de beperkingen in de biogenese van membraaneiwit. Dat moet leiden tot verbeterde systemen voor de expressie van (membraan)eiwitten.
Medeaanvragers: prof. dr. A.M. van Oijen (RUG), prof. dr. J. Kok (RUG)

The synthesis of signal processing and radio astronomical calibration and imaging techniques
Prof. dr. A.G. de Bruyn (RUG)
De nieuwe generatie radiotelescopen kan 1.000 keer gevoeliger en tot 10.000 maal sneller de radiostraling van astronomische objecten bestuderen. Om deze capaciteit optimaal te benutten zijn een aangepast datamodel en nieuwe calibratiemethoden nodig, gebruikmakend van recente ontwikkelingen in de signaalverwerkingstheorie. Ook vereist de toename in datavolume een krachtiger platform met grotere verwerkingscapaciteit. Het onderzoek naar signalen uit de oertijd van het heelal zal hierbij een testcase vormen.
Medeaanvragers: dr. L.V.E. Koopmans (RUG), dr. R. Nijboer (ASTRON), prof. dr. S. Zaroubi (RUG), dr. M.A. Brentjens (ASTRON), prof. dr. ir. A.J. van der Veen (TUD), ir. J.E. Noordam (ASTRON), dr. S. Wijnholds (ASTRON)

Laatst gewijzigd:10 februari 2017 15:03