Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Minor

Toelating en aanmelding

Inschrijving voor de Educatieve Minor

Bij aanmelding dien je de volgende vragen met 'ja' te kunnen beantwoorden:

  • Sta je ingeschreven voor een bacheloropleiding in de richting van een schoolvak?
  • Heb je van die opleiding (naar verwachting) per 1 september ten minste 90 EC1 behaald?
  • Heb je van die opleiding (naar verwachting) per 1 september je propedeuse behaald?
  • Ben je het gehele semester (sept. t/m febr.) fulltime2 beschikbaar voor de opleiding?

1 Voor de Faculteit der Letteren volstaat 80 EC vakinhoud.
2 Je besteedt per week 3 dagen op school en 2 dagen voor colleges/opdrachten vanuit de opleiding.

Let op: wil je de Educatieve Minor biologie doen? Dan moet je je - in verband met het beperkte aantal stageplekken - eerst melden bij studieadviseur Karin Weel (c.e.m.weel@rug.nl).

Stageplaats

Als je je hebt ingeschreven gaat de Lerarenopleiding op zoek naar een stageplaats voor je. Inschrijving is daarom niet vrijblijvend. Mocht je je bedenken, schrijf je dan vóór 15 mei via Progresswww uit. Met het oog op een stageplaats in de gehele noordelijke regio (Groningen, Drenthe, Friesland) is een week-ov aan te raden.

Inschrijving via Progress voor de volgende vakken:

code onderdeel omschrijving punten
ULOB0105AL Basiscursus Minor Basiskennis pedagogisch-didactisch handelen in de onderbouw VO 5 EC
ULOB0210 Minorstage 1 Oriënterende/voorbereidende stage in de onderbouw VO 10 EC
ULOB0310 Minorstage 2 Beroepskwalificerende stage in de onderbouw VO 10 EC
ULOB0405 Vakdidactiek Basiskennis vakdidactiek onderbouw VO 5 EC

Toelatingsprocedure

De Educatieve Minor is opgenomen in het onderwijsaanbod van vier faculteiten. De faculteit bepaalt of je toelaatbaar bent op grond van je vooropleiding en het aantal behaalde punten.

Na je inschrijving via Progress legt de Lerarenopleiding na 15 mei je inschrijving voor aan de examencommissie van de faculteit waar je studeert. Is het antwoord positief (ben je toelaatbaar) dan zoekt de Lerarenopleiding een stageplaats voor je.

Als je je aanmeldt voor de wachtlijst volgt dezelfde procedure: de Lerarenopleiding legt je aanmelding voor aan de faculteit waar je studeert. Ben je toelaatbaar, dan kom je op de Wachtlijst Educatieve Minor en krijg je een plaats toegewezen die beschikbaar komt vanwege annulering of een ruimer aanbod aan stagescholen.

Voor vragen over de toelatingsprocedure kun je de studieadviseur benaderen.

Laatst gewijzigd:14 maart 2019 13:56