Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Career guidance Titulatuur / graden

Ik heb een hbo-opleiding in de techniek, ICT, of landbouw afgerond. Mag ik nu, naast de titel Bachelor, ook de titel ing. voeren?

Ja, je mag de titel ing. voeren, maar niet gelijktijdig met de titel Bachelor. U mag de titels wel afwisselen. De titel ing. mag worden gevoerd als je een hbo-opleiding hebt gevolgd op het terrein van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek, zoals opgenomen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs.
View this page in: Nederlands