Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Career guidance Titulatuur / graden

Ik heb voor 2002 een universitaire opleiding afgerond. Mag ik in plaats van mijn drs.-, mr.- of ir.-titel de titels MSc, MA of LLM voeren?

Ja, dat mag. De titel moet echter wel bij de aard van je universitaire opleiding passen. Zo kies je bijvoorbeeld bij een technische of sociaalwetenschappelijke studie voor de toevoeging ‘of Science’ en bij een letterenstudie voor de toevoeging ‘of Arts’. Deze internationale titel plaats je achter je naam. Je mag beide titels echter niet gelijktijdig voeren in je naamsvermelding.
View this page in: Nederlands