Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Career guidance Titulatuur / graden

Ik heb meerdere titels behaald. Mag ik die allemaal voeren?

Ja, dat mag. Maar je voert óf de Nederlandse titels (bijvoorbeeld mr. drs. A. de Vries) óf het internationale equivalent (bijvoorbeeld A. de Vries, MA, LLM of A. de Vries, MSc, LLM).

Als je voor meerdere opleidingen dezelfde titel hebt behaald, mag je die titel één keer voeren. Als je voor meerdere opleidingen verschillende titels hebt behaald, kun je ze in combinatie voeren, bijvoorbeeld mr. ir. A Jansen.

Als je voor één opleiding een bachelorgraad hebt behaald en voor een andere opleiding een mastergraad, mag je zowel de bachelor- als mastertitel voeren. Je mag er echter ook voor kiezen om slechts één titel te gebruiken. Als je bijvoorbeeld een bachelor en master natuurkunde heeft behaald, dan kun je dit als volgt weergeven: A. de Vries BSc MSc.

Er is geen officieel voorschrift als het gaat om de volgorde van het voeren van titels of graden. In het algemeen wordt de hoogst behaalde titel het eerst vermeld.

Als je geen geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd, heb je uiteraard ook geen daarbij behorende titel. Het is niet verboden om een andere titel te voeren, maar deze is in formele zin betekenisloos.

Er is op het moment een wetsvoorstel in de maak dat het onterecht voeren van titels strafbaar stelt.
View this page in: Nederlands