Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Career guidance Titulatuur / graden

Ik heb na 2002 een universitaire opleiding afgerond. Mag ik in plaats van de titel MSc of MA bijvoorbeeld de titel drs. voeren?

Ja, dat mag. Ook als je na de invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002 een universitaire opleiding hebt afgerond, mag je in plaats van MSc of MA, de titel drs., mr. of ir. voeren, afhankelijk van de door u afgeronde opleiding.
View this page in: Nederlands