Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Career guidance Titulatuur / graden

Ik heb voor 1986 een hbo-opleiding afgerond. Mag ik een titel voeren?

Dat hangt af van een aantal criteria. Tot 1986 bestond er in het hbo geen titulatuur behalve voor technische en agrarische opleidingen. Daaraan was de titel ingenieur (ing.) verbonden. Op grond van het Besluit Titulatuur Invoeringswet WHBO is het echter voor bepaalde vierjarige opleidingen van vóór 1986 alsnog mogelijk een titel te voeren. Als je opleiding in dit besluit genoemd wordt, mag je de titel van baccalaureus (bc.) voor je naam of de titel Bachelor (B) achter je naam voeren.
View this page in: Nederlands