Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Career guidance

Titulatuur / graden

 • Ik heb meerdere titels behaald. Mag ik die allemaal voeren?

  Ja, dat mag. Maar je voert óf de Nederlandse titels (bijvoorbeeld mr. drs. A. de Vries) óf het internationale equivalent (bijvoorbeeld A. de Vries, MA, LLM of A. de Vries, MSc, LLM).

  Als je voor meerdere opleidingen dezelfde titel hebt behaald, mag je die titel één keer voeren. Als je voor meerdere opleidingen verschillende titels hebt behaald, kun je ze in combinatie voeren, bijvoorbeeld mr. ir. A Jansen.

  Als je voor één opleiding een bachelorgraad hebt behaald en voor een andere opleiding een mastergraad, mag je zowel de bachelor- als mastertitel voeren. Je mag er echter ook voor kiezen om slechts één titel te gebruiken. Als je bijvoorbeeld een bachelor en master natuurkunde heeft behaald, dan kun je dit als volgt weergeven: A. de Vries BSc MSc.

  Er is geen officieel voorschrift als het gaat om de volgorde van het voeren van titels of graden. In het algemeen wordt de hoogst behaalde titel het eerst vermeld.

  Als je geen geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd, heb je uiteraard ook geen daarbij behorende titel. Het is niet verboden om een andere titel te voeren, maar deze is in formele zin betekenisloos.

  Er is op het moment een wetsvoorstel in de maak dat het onterecht voeren van titels strafbaar stelt.
 • Ik heb na 2002 een universitaire opleiding afgerond. Mag ik in plaats van de titel MSc of MA bijvoorbeeld de titel drs. voeren?

  Ja, dat mag. Ook als je na de invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002 een universitaire opleiding hebt afgerond, mag je in plaats van MSc of MA, de titel drs., mr. of ir. voeren, afhankelijk van de door u afgeronde opleiding.
 • Ik heb voor 2002 een universitaire opleiding afgerond. Mag ik in plaats van mijn drs.-, mr.- of ir.-titel de titels MSc, MA of LLM voeren?

  Ja, dat mag. De titel moet echter wel bij de aard van je universitaire opleiding passen. Zo kies je bijvoorbeeld bij een technische of sociaalwetenschappelijke studie voor de toevoeging ‘of Science’ en bij een letterenstudie voor de toevoeging ‘of Arts’. Deze internationale titel plaats je achter je naam. Je mag beide titels echter niet gelijktijdig voeren in je naamsvermelding.
 • Ik heb een universitaire masteropleiding in het buitenland gevolgd. Mag ik de Nederlandse titel drs. voeren?

  Nee, je mag niet zomaar de titel drs. voeren. De titel drs. is in Nederland een wettelijk beschermde titel die alleen wordt toegewezen aan afgestudeerden aan een Nederlandse universiteit. Je kunt echter wel op grond van buitenlandse diploma’s een Nederlandse titel aanvragen. Je kunt dat doen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. DUO is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Informatie over hoe je de aanvraag kunt indienen en wat de voorwaarden zijn, staat op de pagina Een Nederlandse titel aanvragen op de DUO-website.
 • Ik heb voor 1986 een hbo-opleiding afgerond. Mag ik een titel voeren?

  Dat hangt af van een aantal criteria. Tot 1986 bestond er in het hbo geen titulatuur behalve voor technische en agrarische opleidingen. Daaraan was de titel ingenieur (ing.) verbonden. Op grond van het Besluit Titulatuur Invoeringswet WHBO is het echter voor bepaalde vierjarige opleidingen van vóór 1986 alsnog mogelijk een titel te voeren. Als je opleiding in dit besluit genoemd wordt, mag je de titel van baccalaureus (bc.) voor je naam of de titel Bachelor (B) achter je naam voeren.
 • Ik heb na 1986 een hbo-opleiding afgerond. Welke titel mag ik voeren?

  Als je na 1986 bent afgestudeerd aan een hbo-bacheloropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van techniek, mag je de titel ingenieur (ing.) voeren. Voor andere afgeronde hbo-bacheloropleidingen mag je de titel baccalaureus (bc.) voeren.
 • Ik heb een hbo-masteropleiding afgerond. Welke titel mag ik voeren?

  Dat hangt ervan af wanneer je de opleiding hebt afgerond. Als je je hbo-masteropleiding vóór 1 januari 2014 hebt afgerond, mag je de mastertitel (M) voeren. Als je een hbo-masteropleiding hebt afgerond na 1 januari 2014, kun je mogelijk ook de titel MA of MSc voeren, maar alleen als de opleiding (opnieuw) is beoordeeld (geaccrediteerd) door de NVAO en deze titel de meest internationaal herkenbare is. Voor meer informatie over de juiste titelvoering, kun je contact opnemen met je onderwijsinstelling. Dit geldt overigens niet voor voortgezette hbo-opleidingen.
 • Ik heb een Associate degree afgerond. Welke titel mag ik voeren?

  Een afgeronde Associate degree geeft recht op de titel Ad. Deze titel plaats je achter je naam.
 • Ik heb een post-hbo-cursus gevolgd. Mag ik een titel voeren?

  Aan post-hbo-cursussen zijn geen titels verbonden. Het is niet verboden om een andere titel dan de beschermde titels te voeren. Overigens is op het moment een wetsvoorstel in de maak dat het onterecht voeren van alle titels strafbaar stelt.
 • Ik heb een hbo-opleiding in de techniek, ICT, of landbouw afgerond. Mag ik nu, naast de titel Bachelor, ook de titel ing. voeren?

  Ja, je mag de titel ing. voeren, maar niet gelijktijdig met de titel Bachelor. U mag de titels wel afwisselen. De titel ing. mag worden gevoerd als je een hbo-opleiding hebt gevolgd op het terrein van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek, zoals opgenomen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs.
 • Ik heb een afgeronde MO-opleiding 1e en 2e graad. Mag ik de titel Master of Education (M ED) voeren?

  Deze vraag wordt meestal gesteld in het kader van de prestatieafspraken, waarin is afgesproken dat MO-opleidingen als masterwaardig worden aangemerkt. Deze afspraak geeft echter niet het recht om de titel Master of Education te voeren. Als je voor 1987 de opleiding hebt afgerond, kun je de titel baccalaureus (bc.) voeren. Ben je na 1987 afgestudeerd, dan kun je kiezen tussen de titels baccalaureus (bc.) en Bachelor (B.).
 • Mag ik een beschermde titel voeren als ik geen opleiding in het hoger onderwijs heb afgerond?

  Nee, dit mag niet. Beschermde titels zijn: dr., ir., mr., drs., ing., en bc. Alleen met een hbo- of universitair diploma mag je afhankelijk van je opleiding, deze titels voeren.
View this page in: Nederlands