Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Career guidance Titulatuur / graden

Ik heb een universitaire masteropleiding in het buitenland gevolgd. Mag ik de Nederlandse titel drs. voeren?

Nee, je mag niet zomaar de titel drs. voeren. De titel drs. is in Nederland een wettelijk beschermde titel die alleen wordt toegewezen aan afgestudeerden aan een Nederlandse universiteit. Je kunt echter wel op grond van buitenlandse diploma’s een Nederlandse titel aanvragen. Je kunt dat doen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. DUO is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Informatie over hoe je de aanvraag kunt indienen en wat de voorwaarden zijn, staat op de pagina Een Nederlandse titel aanvragen op de DUO-website.
View this page in: Nederlands