Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Studiefonds voor Friese studenten van het University College van RUG/Campus Fryslân

13 februari 2018

Om Friese studenten te stimuleren om de brede Bachelor Global Responsibility & Leadership bij het University College van RUG/Campus Fryslân te volgen, roept de provincie Fryslân een studiefonds in het leven. Friese scholieren die zich aanmelden voor de universitaire bachelor van het University College kunnen drie jaar lang een tegemoetkoming in studiekosten krijgen. Goed idee, zo oordeelde het Fries Jeugdpanel naar aanleiding van de breed gesteunde motie van D66 in de Provinciale Staten.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Met het studiefonds willen we meer Friese studenten naar het universitair onderwijs trekken.” De Rouwe onderschrijft onderzoek van het Fries planbureau waaruit blijkt dat in verhouding een groot percentage scholieren na afronding van het vwo geen universitaire vervolgopleiding kiest. “De nieuwe faculteit van de RUG is een mooie kans voor Friese scholieren om voor universitair onderwijs te kiezen. Wij hopen Friese instromers een extra zetje te geven met een financiële bijdrage”, vervolgt De Rouwe.

Stimulans universitair onderwijs

Het collegegeld van het University College bedraagt voor Nederlandse studenten 4.085,- Dit tarief ligt hoger door het kleinschalige en persoonlijke onderwijs dat het University College biedt. Decaan Prof. dr. Jouke de Vries van RUG/Campus Fryslân: “Het is fantastisch dat de provincie Fryslân scholieren stimuleert om een universitaire studie te volgen. Door dit studiefonds in te stellen wordt de drempel voor deelname verder verlaagd.”  

Het Friese Jeugdpanel heeft onderzoek gedaan onder studenten in Leeuwarden. Zou een studiebeurs hen over de streep trekken om zich aan te melden bij University College Fryslân? Het antwoord was dat dit helpt, maar dat de studenten in de basis vinden dat een goede studie best geld mag kosten.

Aanvragen vanaf 1 mei

Het studiefonds is een subsidie voor studenten die in Fryslân hun diploma van het voortgezet onderwijs hebben gehaald en tenminste twee jaar van hun middelbare schooltijd in Fryslân woonden. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van € 750,- voor het eerste jaar (vanwege de verwachte Rijkskorting op het eerste jaar collegegeld) en € 1500,- in het tweede en in het derde jaar. Voor de eerste lichting studenten is een totaalbedrag van € 100.000,- beschikbaar. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan vanaf 1 mei 2018 bij de provincie Fryslân.

Laatst gewijzigd:28 maart 2018 16:25

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...