Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Belangrijke subsidie Nationaal Groeifonds toegekend voor transitie naar regeneratieve landbouw in Noord-Nederland

06 juli 2023

Namens de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Universiteit van het Noorden (UvhN) heeft professor Gjalt de Jong (Campus Fryslân) een belangrijke subsidie van 15 miljoen euro ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF). Deze subsidie is onderdeel van het landelijke Re-Ge-NL programma voor de transitie naar de regeneratieve landbouw. Het kabinet wil, onder voorwaarden, in totaal 129 miljoen euro investeren in dit project.

Regeneratieve landbouw in Noord-Nederland

Regeneratieve landbouw combineert de productie van voedsel met herstel van ecosystemen, verbetering van bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en biodiversiteit. Dit levert een waaier aan voordelen op voor Noord-Nederland, voor de boeren en voor de ketenpartijen. Deze transitie draagt bij aan het oplossen van de brede milieuproblematiek van de landbouw die ook in Friesland, Groningen en Drenthe aan de orde is. Regeneratieve landbouw is een van de programma’s van de Universiteit van het Noorden.

Professor Gjalt de Jong (hoogleraar duurzaam ondernemen in een circulaire economie bij Campus Fryslân) is vanuit de RUG en UvhN verantwoordelijk om samen met boeren en ketenpartijen uit Noord-Nederland transities in de landbouw aan te jagen en teweeg te brengen. Hij is buitengewoon ‘grutsk’ op deze toekenning: ‘De huidige landbouw komt aan de grenzen van haar bestaan. Met deze subsidie kunnen we regeneratieve landbouw in Noord-Nederland vormgeven. We kunnen nu de knelpunten zoals financiering, nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden oplossen. Dat doen we samen en voor de boeren, de ketenpartijen maar vooral ook voor onze noordelijke regio’.

Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen, vindt deze subsidie een ‘boppeslach’: ’De transitie van de landbouw is een belangrijk vraagstuk. Het systeem loopt op onderdelen vast. Daarom ben ik zeer verheugd dat professor De Jong via het Nationaal Groeifonds deze erkenning krijgt.’

Over het landelijke Re-Ge-NL programma

Het programmavoorstel Re-Ge-NL is ingediend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is ontwikkeld door Next Food Collective, Wageningen Universiteit & Research, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht in samenwerking met 54 partners uit het hele voedselsysteem. Boeren- coöperaties en -netwerken, ketenpartijen, financiële instellingen, kennis- & technologie-leveranciers en onderwijs- & onderzoeksinstellingen starten gezamenlijk in 2024 met de uitvoering.

Over het Nationaal Groeifonds

Het NGF is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën. Met het NGF investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Het NGF investeert in projecten met de meeste kansen voor structurele en duurzame economische groei op de twee terreinen: Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Meer informatie:

Over professor Gjalt de Jong: www.rug.nl/staff/g.de.jong en www.rug.nl/cf/cse
Lees ook: RUG betrokken bij succesvolle aanvragen derde ronde Nationaal Groeifonds
Over NGF: www.nationaalgroeifonds.nl/
Over het besluit NGF Re-Ge-NL: www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-3/re-ge-nl
Over nextfoodcollective: www.nextfoodcollective.nl/

Samenvatting: www.nextfoodcollective.nl/media/35vnuwrj/re-ge-nl-samenvatting.pdf

Laatst gewijzigd:06 juli 2023 15:08

Meer nieuws

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!