Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Presentatie onderzoek naar toekomstbestendige businessmodellen voor regeneratieve landbouw

24 oktober 2023
decoratieve afbeelding
'Mogelijkheden en belemmeringen voor boeren in de noordelijke Friese wouden' -
vastgelegd tijdens de presentatie door Studio Edward Kobus 

De Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân (RUG/CF) en Universiteit Utrecht doen momenteel onderzoek naar toekomstbestendige businessmodellen voor regeneratieve landbouw in opdracht van het ministerie van LNV.

De RUG/CF richt zich in dit onderzoek op de Noardlike Fryske Wâlden en Universiteit Utrecht op de Achterhoek/Twente, waarbij zij na verloop van tijd de resultaten vergelijken. De afgelopen tijd vonden gesprekken plaats met melkveehouders uit de Friese Wouden, in samenwerking met het collectief de Noardlike Fryske Wâlden. De gesprekken gingen over hoe er tegen regeneratieve landbouwpraktijken aangekeken wordt, welke kansen er zijn voor dit gebied en welke belemmeringen er spelen. De eerste bevindingen werden tijdens de presentatie met de deelnemers en een aantal andere geïnteresseerden gedeeld en besproken. Na afloop van de presentatie volgde een rondleiding over het biologische melkveebedrijf waar de groep te gast was. 

Het vervolgonderzoek richt zich op de (keten)partijen die bij de transitie naar regeneratieve landbouw betrokken zijn en een rol spelen. De uitkomsten daarvan volgen naar verwachting begin volgend jaar. 

Campus Fryslân doet momenteel veel onderzoek naar landbouw. Zo is er onlangs een subsidie van 15 miljoen verworven voor onderzoek naar nieuwe businessmodellen.

Laatst gewijzigd:24 oktober 2023 13:45

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.