Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Header image Friesestraatweg

De Friesestraatweg

Datum:08 maart 2016
Auteur:prof. dr. Jouke de Vries
Decaan prof. dr. Jouke de Vries
Decaan prof. dr. Jouke de Vries

De Friesestraatweg is de oude verbindingsweg tussen de stad Groningen en de provincie Fryslân. De Campus Fryslân is de 11e faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De verbinding tussen Fryslân en Groningen is dan ook van groot belang. Die verbinding is er niet alleen over de fysieke Friesestraatweg maar gaat natuurlijk ook via de virtuele. In het blog “Friesestraatweg” komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met wetenschappelijke ontwikkelingen van de Campus Fryslân.

RUG/Campus Fryslân is een initiatief dat tegemoetkomt aan de wens van de Provinciale Staten van Fryslân en de gemeenteraad van Leeuwarden om academisch onderwijs te vestigen in de hoofdstad van de provincie. Daarvoor is in 2011 - twee eeuwen na de sluiting van de Universiteit van Franeker - de Stichting University Campus Fryslân (UCF) opgericht.

Fryslân kent met de Universiteit van Franeker een lange academische traditie die helaas wreed werd onderbroken door Napoleon. Hij was de mening toegedaan dat één universiteit in Nederland voldoende moest zijn en zijn keuze viel op Leiden. Zijn inspecteurs vonden de afstand met Groningen echter te ver. Het besluit werd genomen dat Groningen open zou blijven, maar Franeker moest sluiten. De vestiging van de 11e faculteit in Leeuwarden betekent in zekere zin een late fusie tussen de universiteiten van Groningen en Franeker.     

De Stichting UCF was een netwerkorganisatie. Er zijn relaties gelegd tussen alle hogescholen en kennisinstellingen in de provincie. Dit alles werd ondersteund door drie universiteiten: Wageningen University & Research, Universiteit van Twente en de Rijksuniversiteit Groningen.

De commissie Hoekstra heeft de eerste vijf jaren van UCF doorgelicht. Uit die evaluatie bleek dat het voor de continuïteit van de universitaire ontwikkelingen in Friesland van groot belang zou zijn als één van de universiteiten de lead zou nemen, met het in stand houden van de relaties met de andere universiteiten. De Rijksuniversiteit Groningen heeft deze handschoen opgepakt. De RUG heeft immers uitgesproken de ambitie te hebben om de Universiteit van het Noorden te zijn.

Eén van de best bewaarde geheimen van Leeuwarden is het grote aantal hogescholen en kennisinstellingen dat al in de stad aanwezig is. Dat zijn er echt heel veel: Wetsus, de Dairy Campus, Van Hall Larenstein, NHL, Stenden, de Fryske Akademy, Tresoar, Medisch Centrum Leeuwarden, Minerva Academie voor Popcultuur en de Waddenacademie.

Deze instellingen tekenen binnenkort een akkoord voor het Hoger Onderwijs. Dat is een bijzondere prestatie. De instellingen werken samen bij de verdere ontwikkeling van de 11e faculteit en het hoger onderwijs in de provincie Friesland.  Het is een unieke combinatie van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen. De komst van de RUG/Campus Fryslân is een aanvulling op het huidige onderzoek en onderwijs in Leeuwarden.

De Campus Fryslân wil met het te starten onderzoek en onderwijs verbinding maken tussen de bestudering van future challenges en local solutions. Studenten krijgen daardoor inzicht in hoe mogelijke oplossingen via de politiek of via de markt of via combinaties daarvan kunnen worden doorgevoerd. De bestudering van deze problemen gebeurt op drie niveaus:

In de internationale graduate school zijn PhD-studenten bezig met onderzoek naar economische en culturele hotspots. In het mastercollege kunnen talentvolle studenten zich verdiepen in specialistische programma’s. In het bachelorcollege confronteren wij de studenten met de internationale en nationale dimensies van complexe problemen.

De nadruk ligt in de 11e faculteit op interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. De problemen worden vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken benaderd en wij betrekken publieke, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het onderzoek en het onderwijs. Het gaat dus om relaties tussen disciplines, organisaties en mensen.

Het gaat om verbindingen, zoals de Friesestraatweg.

Reacties

Reacties laden...