Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund
Header image Op studiereis dankzij het GUF

Wetenschappelijke stage Flinders Medical Centre - Australië, Adelaide

Datum:29 oktober 2020
Auteur:Anke van den Merkhof
Adelaide, Australië
Adelaide, Australië

Mede dankzij de bijdrage van de Stichting Groninger Universiteitsfonds heb ik begin dit jaar naar Adelaide in Australië kunnen afreizen voor mijn stage wetenschap. Ik heb gewerkt binnen een grote onderzoeksgroep in het Finders Medical Centre (FMC) op het gebied van de cardiologie. FMC is het grootste ziekenhuis in zuid-Adelaide en heeft zowel een ‘public’ als een ‘private’ deel. Dit duale systeem speelt een grote rol in de gezondheidszorg van Australië. De onderzoeksgroep waar ik bij betrokken was bevond zich in het private gedeelte van het ziekenhuis, maar valt onder public (verbonden met de Flinders University). Binnen het public systeem vinden ook alle co-schappen en de opleiding voor arts-assistenten plaats.

Ik heb de kans gekregen om een groot onderzoek uit te voeren binnen de cardiologie. De data die ik hiervoor gebruikte was verkregen vanuit twee eerder uitgevoerde onderzoeken. Hierbij heb ik de invloed van hoog-sensitieve cardiale troponine (de belangrijkste biomarker om aan te tonen of iemand schade heeft aan het hart) onderzocht bij patiënten die zich op de spoedeisende hulp van vijf ziekenhuizen in Adelaide presenteerden. Deze data hebben we samengevoegd, maar niet voordat alle patiënten opnieuw waren ingedeeld volgens de meest recente richtlijn over hartinfarcten. Hierna was het mogelijk om alle data te analyseren. Ik had fijne begeleiding en iedereen binnen de onderzoeksgroep was enthousiast en liet je gelijk welkom voelen.

Adelaide, Australië
Adelaide, Australië

Na een aantal maanden ging ook in Australië het coronavirus een rol spelen. Ik heb ervoor gekozen om de stage wel door te zetten en ben vanaf begin april met name thuis gaan werken. Gelukkig was er al veel data verzameld en kon ik een laptop vanuit het ziekenhuis meenemen, zodat ik ook vanuit huis verder kon met het beoordelen van de patiëntendata. Daarnaast hebben we geluk gehad dat het in Zuid-Australië (tot nu toe) allemaal erg meeviel en we weer redelijk snel het ziekenhuis in mochten. Uiteindelijk heb ik mijn stage wetenschap tot een mooi resultaat kunnen volbrengen en heb ik al met al een fijne tijd gehad in Adelaide. Het is erg waardevol om voor langere tijd in het buitenland te wonen en ik heb veel kunnen leren over de Australische cultuur en gewoontes. De week nadat ik mijn verslag had ingeleverd was er nog tijd om op roadtrip de outback in te gaan wat een geweldige ervaring was!