Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund
Header image Op studiereis dankzij het GUF

MSc Biomoleculair Sciences - Zweden, Uppsala

Datum:20 april 2020
Auteur:Adriaan Jaarsma
Uppsala, Zweden
Uppsala, Zweden

Dit jaar heb ik een research project gedaan in Zweden met subsidie van het Groninger Universiteitsfonds. Als onderdeel van mijn master moet ik twee van dit soort projecten afronden, waarvan de eerste aan de RUG. Ik besloot naar het buitenland te gaan voor het tweede project, voornamelijk om mijn horizon te verbreden. De keuze viel al snel op Uppsala in Zweden. Niet alleen sprak de mooie stad en omgeving mij aan, doorslaggevend was vooral het interessante onderwerp bij de afdeling Microbiologie. Bij de groep van Sanna Koskiniemi kon ik me richten op Contact-Dependent Inhibition (CDI). Dit is een mechanisme dat bacteriën gebruiken om de groei van andere soorten bacteriën te remmen. Ik heb onderzoek gedaan naar biotechnologische toepassingen van dit systeem. Het paste een beetje in het straatje van mijn eerste project bij Moleculaire Genetica, maar dit keer met een andere invalshoek. Achteraf gezien ben ik erg tevreden met het project, en ook zeker het resultaat. Ik heb erg veel geleerd op het lab, zowel in theorie als de praktische vaardigheden.

Ook buiten het lab heb ik veel opgestoken. Wat me opviel is de focus op een gezonde balans tussen werk en ontspanning, typisch voor Zweden. Om productief te blijven wordt er niet teveel overgewerkt, wordt er veel tijd besteed aan kinderen en wordt sporten aangemoedigd door de werkgever.
Ik heb daarnaast erg genoten van de natuur in de omgeving, en ben vaak gaan wandelen in de bossen net buiten de stad. Verder ben ik een paar keer naar Stockholm geweest en heb ik in de vakantie een Interrail trip gedaan door Noorwegen en Denemarken.
Al met al was het een hele leuke en leerzame tijd, zowel op vakinhoudelijk gebied als persoonlijke ontwikkeling. Ik hou deze universiteit/groep ook zeker als optie om later in mijn loopbaan nog een keer naar terug te keren. Ik wil het Groninger Universiteitsfonds dan ook graag bedanken voor de financiële steun!