Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Green Office GroningenOrganisatie

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een populair onderwerp maar wat houdt het eigenlijk in? Binnen de RUG wordt duurzaamheid gedefinieerd in de vorm van drie pijlers: People, Planet en Performance. De RUG heeft in de Roadmap 2015-2020 per pijler doelen gesteld om de universiteit te verduurzamen. De activiteiten van de Green Office sluiten aan bij deze pijlers, om zo bij te dragen bij aan het behalen van de doelen. Ook de Green University, de adviserende taakgroep van de RUG, draagt hier actief aan mee.

People

Deze pijler gaat over het welzijn van mensen. Veel voorkomende onderwerpen binnen deze pijler zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, het behouden van medewerkers, arbeidsrechten, mensenrechten, scholing, stagebeleid, arbeidsomstandigheden bij uitbestede of ingekochte activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie tegengaan en diversiteit op de werkvloer stimuleren.

Een voorbeeld is het programma Balans van de RUG. Dit programma is voor alle medewerkers van de universiteit, die een gezonde leefstijl belangrijk vinden en die graag concrete stappen willen ondernemen om hun leefstijl te verbeteren. BALANS heeft een veelzijdig programma waaraan medewerkers van de RUG vrijwillig kunnen deelnemen. Activiteiten die ze verzorgen variëren van pilates en chirunning tot mindfulness en yoga maar ook activiteiten in de sfeer van gezonde voeding en individuele health checks. Ook het thema werkstress neemt een belangrijke plaats in.

Planet

Het welzijn van de natuur en de dieren staat centraal binnen deze pijler. Specifiek gaat het over wat voor effect de RUG heeft op het milieu en hoe we deze kunnen verminderen. Veel voorkomende onderwerpen zijn gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en biodiversiteit, maar ook thema’s als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik, duurzame mobiliteit, duurzame producten en diensten vallen onder de pijler Planet.

Een voorbeeld is ‘compactors’ op het Zerniketerrein. Deze op zonne-energie werkende afvalperscontainers voorzien voor honderd procent in hun eigen energiebehoefte. Ze persen het afval samen en kunnen zo tot vijf keer meer afval bevatten dan een gewone afvalbak. Door de verhoogde capaciteit vermindert het aantal keren dat de bak geleegd moet worden. Dat draagt bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot en levert bovendien een besparing op van arbeidskosten. Lees meer over wat de RUG doet op dit gebied op deze pagina van Green Office Groningen.

Performance

Het integreren van duurzaamheid binnen het onderwijs staat centraal in deze pijler. Duurzaamheid beperkt zich niet tot één vak of discipline. De RUG moedigt medewerkers en studenten van alle faculteiten dan ook aan om aan de slag te gaan met de problemen en dilemma’s die met dit onderwerp samenhangen. Daarnaast behoort het informeren en bewustmaken van medewerkers en studenten door het organiseren van evenementen, symposia en lezingen bij Performance.

Een voorbeeld is de Mythbusters Course, een innovatief programma over duurzaamheid met inspirerende docenten van verschillende faculteiten van de RUG, de Hanzehogeschool en mensen uit het bedrijfsleven. De cursus is een unieke kans voor studenten en medewerkers om vanuit de wetenschap en de praktijk te leren over duurzaamheid. Dit jaar is de focus van de cursus op hoe we zelf actief bij kunnen dragen aan duurzaamheid binnen onze maatschappij en voor de toekomst.

In het algemeen denken wij dat duurzaamheid te maken heeft met zorg dragen: voor jezelf, je buren, de omgeving, maar ook voor mensen en dieren aan de andere kant van de wereld. We willen mensen inspireren en bewustzijn creëren rondom het thema duurzaamheid.

Hoe moeten wij werken aan een taak die zo complex is? Wij leggen de focus op projecten die aansluiten bij onze jaardoelen en projecten waarvan wij denken dat ze bijdragen aan duurzaamheid. Daarnaast sluiten we onze projecten aan bij de doelen die gezet zijn door de RUG in de Roadmap 2015-2020.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 11:29
printView this page in: English