Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking WorkOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Groundbreaking Work

@University of Groningen
Groundbreaking WorkSlim en Duurzaam bouwen

Duurzaam Bouwen

Duurzaamheid is één van de speerpunten van de Rijksuniversiteit Groningen. De duurzaamheid van een gebouw heeft niet alleen betrekking op duurzame ontwikkeling, bouw en duurzaam gebruik, maar ook op het duurzaam slopen van een gebouw als het hier aan toe is.

Alle nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden nemen duurzame materialen, toekomstbestendige concepten en flexibele lay-outs als basis. Op de langere termijn zal duurzaam bouwen leiden tot een verlaging van de totale gebruikskosten. De Rijksuniversiteit Groningen verwerkt in haar ontwerpen voor nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten de nieuwste inzichten op het gebied van veilige en verantwoorde bouw in aardbevingsgebieden (zoals Groningen).

Voorbeeldproject: Energy Academy Europe

EAE

Het nieuwe gebouw van Energy Academy Europe is zelf een lichtend voorbeeld van duurzaamheid: het maakt op innovatieve wijze gebruik van hernieuwbare energiebronnen, en dankzij een lowtech strategie (waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke elementen aarde, water, lucht en zon) wordt er bespaard op energie en gebruikskosten. Het gebouw biedt daarnaast hoogwaardige faciliteiten, waaronder verschillende laboratoria. Dit gebouw heeft de BREEAM-score 'Outstanding' behaald, dat zeer hoge eisen stelt aan duurzaamheid en energieverbruik.
> Klik hier voor nog meer duurzame oplossingen.

____________________________
Groundbreaking Work

@University of Groningen

Laatst gewijzigd:28 augustus 2018 12:18
printView this page in: English
Volg ons opfacebook instagram