Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking Work
@University of Groningen
Groundbreaking Work Issuance of real estate

Publicaties uitgifte van onroerende zaken

Via deze pagina publiceert Rijksuniversiteit Groningen (hierna: RUG) de voorgenomen uitgiftes van onroerende zaken.

Procedure uitgifte onroerende zaken

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen en geoordeeld dat overheidsorganen bij uitgifte van onroerende zaken, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.

Publicaties uitgifte via een selectieprocedure

In het geval aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn voor de betreffende onroerende zaak, zal de RUG het voornemen tot de uitgifte op deze website publiceren en een openbare selectieprocedure organiseren die aan de door de Hoge Raad geformuleerde eisen (objectief, toetsbaar en redelijk) voldoet.

decoratieve afbeelding
Pelsterstraat 23

De verkoopprocedure van de Pelsterstraat 23 is gestart:
> Bekijk de publicatie
Update: 8 maart 2024

Publicaties 1-op-1 uitgifte

De verplichting tot het houden van een selectieprocedure is niet vereist op het moment dat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechte één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het voorwerp van de transactie. Ook in dit geval zal de RUG het voornemen om de onroerende zaak aan de enige gegadigde te gunnen op deze website publiceren. Daarbij motiveert de RUG waarom op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechte één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de betreffende onroerende zaak.

Meer informatie

Vastgoedorganisatie

secretariaat.vastgoed@rug.nl

Laatst gewijzigd:08 maart 2024 13:13
Follow us onfacebook instagram