Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieOnderwijsbeleidLearning CommunitiesProjecten

Dokters als change agents: Transformatief leren binnen de Learning Communities van het Groninger Geneeskundecurriculum G2020

Contactpersoon

Joke Fleer. j.fleer@umcg.nl

Samenvatting

Een van de doelstellingen van G2020 is om studenten op te leiden tot change agents. Dit gebeurt d.m.v. transformatief leren, het leerproces waarmee studenten die leiderschapskwaliteiten ontwikkelen die nodig zijn om later een leidende rol kunnen spelen in de continue veranderprocessen in de vraaggestuurde zorg. De basis voor het transformatieve leren wordt deels gelegd in de ontwikkeling van de CanMEDS-competenties. Daarnaast zijn echter ook interdisciplinair naar een vraagstuk kijken, buiten de eigen disciplines stappen en het delen van kennis en expertise tussen LC’s noodzakelijke elementen die bijdragen aan de ontwikkeling van leiderschap. In 2014 is G2020 van start gegaan, maar tot op heden heeft het transformatieve leren nog geen structurele plek gekregen binnen het curriculum.

Het doel van dit project is om het transformatieve leren te integreren in de bachelor van het Groninger Geneeskundecurriculum G2020. Hiertoe zullen transformatieve weken ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden. Tijdens deze transformatieve weken zal de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten centraal staan en daartoe zullen er altijd twee elementen terugkomen:

  1. Er zal bewust gezocht worden naar interactie tussen de vier LCs, zodat studenten over de grenzen van hun eigen LC leren kijken, wat een voorwaarde is voor leiderschapsontwikkeling;
  2. De Medical Humanities zullen tijdens deze weken een centrale rol krijgen. Hiermee wordt bedoeld dat binnen de context van de medische kennisverwerving onderwerpen die behoren tot de “artes liberales”, de vrije kunsten, worden gebruikt om studenten te stimuleren leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen (i.e. brede visie, interdisciplinariteit, creativiteit).

Met de ontwikkeling van de transformatieve weken verwachten we dat studenten leren vanuit een breder perspectief dan hun eigen persoonlijke en het medisch-inhoudelijk perspectief naar vraagstukken te kijken. Het bewustzijn van eigen ideeën en standpunten en het begrijpen van andere zienswijzen zijn voorwaarden voor het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten.

Best Practices

One of the goals of the new medical curriculum (G2020) is to integrate transformative learning into the bachelor of medicine. Transformative learning refers to the development of leaderschip attributes, needed to become a medical leader, i.e. someone who can make change happen in health care. A change agent does not have to be a person in authority, but (s)he does have to have a clear vision and be able to communicate that vision clearly with others. Developing a vision requires that a person (a) knows the context of medicine, i.e. how it organized and how it is influenced by politics, economy, history, technology etc, and (b) knows him/her self, i.e. his/her norms and values, strengths and weaknesses, what (s)he wants and what (s)he finds important.

The pilot project aimed to implement transformative learning into the bachelor of medicine by developing and implementing nine Medicine in Context (MiC) weeks throughout the first five semesters of the bachelor of medicine. The focus of these weeks was to help students develop a broader perspective on medicine than the personal or medical perspective. To cultivate this broader perspective, we strived for interaction between the four learning communities (LCs) in every MiC week, providing an opportunity to learn from each other's LC perspectives. Furthermore, in every week we aimed to make use of the Medical Humanities, i.e. art, philosophy, history, to create awareness and understanding of other points of view.

What went well: the MiC weeks are implemented as planned, including the interaction between LCs and the Medical Humanities. Students evaluate the weeks positively. Points for improvement: the interaction between LCs is currently rather passive, we can make more out of it. Furthermore, we struggle with finding a way to test transformative learning. Currently it is tested in the written exam, but transformative learning is about personal development, or Bildung, for which testing is probably not opportune.

Laatst gewijzigd:16 maart 2017 13:28
printView this page in: English