Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Quality assurance Education Policy Learning Communities

Lopende projecten

Elke faculteit kan een aanvraag doen voor een Learning Community. Niet alleen docenten, maar ook studenten kunnen een project initiëren. Het faculteitsbestuur van de betreffende docent of student dient vervolgens de aanvraag in. Om een inkijkje te krijgen in de projecten die zijn gehonoreerd zal hier een overzicht worden gegeven.

Letteren


Economie en Bedrijfskunde


Rechtsgeleerdheid


Religie, Cultuur en Maatschappij


Ruimtelijke Wetenschappen


Wijsbegeerte


Science and Engineering


Gedrags- en Maatschappijwetenschappen


Medische Wetenschappen

Laatst gewijzigd:24 juli 2023 12:44