Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Quality assurance Education Policy Learning Communities

Learning Communities

In de leeromgeving en -ervaring aan de RUG staat goed onderwijs centraal. Goed onderwijs is echter méér dan alleen kennisoverdracht tussen docent en student: betrokkenheid en sociale interactie hebben eveneens een positief effect op de onderwijskwaliteit en tevredenheid van student en docent.

Door middel van Learning Communities speelt de RUG in op deze nieuwe vorm van kennisoverdracht, waarbij interactie en wederzijdse kennisoverdracht centraal staan.

Hier vindt u informatie over wat Learning Communities precies inhouden en op welke manier de RUG deze communities vormgeeft. Bovendien ziet u hoe u zelf kunt bijdragen aan Learning Communities via een projectaanvraag.