Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Quality assurance Education Policy Learning Communities Over Learning Communities

Wat zijn Learning Communities?

Een learning community is een groep van studenten en docenten die 'samen op' studeert. De groepsleden werken samen aan opdrachten en worden daarbij uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt de learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.

Learning Communities kunnen veel verschillende vormen aannemen. Zo kunnen ze variëren in groepsgrootte en in onderwerp. Ook kan de looptijd verschillen: zo kunnen ze per vak, semester of academisch jaar opgericht worden, of zelfs na de studie als alumnikring dienen.

Kijk bij de lopende projecten om voor een aantal voorbeelden van reeds gehonoreerde Learning Communities.

Laatst gewijzigd:16 maart 2020 14:09