Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Quality assurance Education Policy Learning Communities Over Learning Communities

Learning Communities aan de RUG

Learning Communities nemen inmiddels een vanzelfsprekende plek in binnen het onderwijsmodel van de Rijksuniversiteit Groningen. In het studiejaar 2013-2014 hebben enkele faculteiten in een pilot ervaring opgedaan met Learning Communities, en in het studiejaar 2014-2015 hebben vier faculteiten Learning Communities opgenomen in een deel van hun onderwijs. Op den duur worden Learning Communities universiteitsbreed opgenomen in de curricula.

Hoewel Learning Communities niet de enige RUG-projecten zijn waar groepswerk, interactie en betrokkenheid centraal staan, onderscheiden de RUG-Learning Communities zich op een aantal belangrijke gebieden:

Duidelijke facultaire profilering

Learning Communities dragen bij aan de facultaire profilering, zodat het onderwijs van elke faculteit een onderscheidend karakter heeft. Hoewel Learning Communities op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven, hebben ze bij voorkeur een duidelijke focus en profiel waarbinnen studenten zich verder kunnen verdiepen en ontwikkelen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Learning Communities kunnen gekoppeld worden aan maatschappelijke behoeftes, trends en thema's . Zo fungeren ze als de maatschappelijke verantwoording van de opleiding: wat voor studenten leveren wij af aan de maatschappij? Maatschappelijke partners kunnen daarbij ook vertegenwoordigd zijn in de organisatie van een Learning Community.

Thematische focus

Learning Communities kunnen zich ook richten op majors (bv. mathematical economics, fiscaal recht) en thema's (bv. sustainability, complexity, religion & conflict). Daarnaast kunnen Learning Communities ook een opleidingsoverstijgend thema hebben (bv. ondernemerschap, innovatie, gasboringen).

Academische commitybuilding

Door studenten, docenten en onderwijs meer te verbinden en intensiever te laten samenwerken verhogen Learning Communities de onderwijskwaliteit. Het commitment dat ontstaat door community building heeft een positief effect op student én docent. Uit onderzoek is gebleken dat een Learning Community positieve effecten heeft op uitval, binding van studenten onderling en binding met de opleiding, propedeuse- en bachelorrendementen.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 19:23