Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Quality assurance Education Policy Learning Communities Over Learning Communities

Over Learning Communities

Betrokkenheid en sociale interactie hebben een positief effect op de onderwijskwaliteit en tevredenheid van student en docent. Learning Communities, groepen van studenten en docenten waarin een educatieve en sociale omgeving ontstaat, maken daarom een vast onderdeel uit van het Groninger onderwijsmodel.

Hier gaan we dieper in op wat Learning Communities precies inhouden, waarom ze voor goed onderwijs zorgen en hoe Learning Communities binnen de RUG gestalte krijgen.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 19:23