Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatie

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van de universiteit. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College wordt ondersteund door het Bureau van de Universiteit.

Het College van Bestuur heeft een groot aantal taken waaronder:  

  • het vaststellen van de universitaire strategie
  • het ontwikkelingsplan en de begroting
  • de zorg voor huisvesting en het doelmatig beheer van financiële, materiële en personele middelen
  • het verrichten van rechtshandelingen
  • het voeren van correspondentie
  • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en overige arbeidsomstandigheden in de gebouwen en op terreinen van de universiteit
  • de goedkeuring van faculteitsreglementen

Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en dient aan de Raad van Toezicht toestemming te vragen voor nevenfuncties. Iedere maandagochtend vergadert het College.

College van Bestuur en student assessor

Samenstelling

Student-assessor

Bestuurssecretaris

Bereikbaarheid en contact

Ondersteuning

Leden Secretariële ondersteuning
Prof. dr. J. de Vries Mw. I.H.J. Bolwijn
Drs. J. de Jeu Mw. W. Bruulsema
Prof. dr. E. Sterken Mw. M.A.S. Peperkamp
Laatst gewijzigd:03 december 2018 13:10
printView this page in: English