Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Onderwijspsychologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

A.A. (Alianne) Bakker, MSc
Contact

Functie
Promovendus Orthopedagogiek
Toetsdeskundige
dr. Y. (Yta) Beetsma
Contact

Functie
Adviseur Toetsen en Beoordelen in het Hoger Onderwijs, Coordinator Toetsondersteuning, Tentamenverwerking en Vragenlijstverwerking, Medewerker Digitaal Toetsen
Algemene en specifieke leerproblemen, met name leesproblemen en dyslexie
prof. dr. K.P. (Kees) van den Bos
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar, Universitair hoofddocent
Cognitieve Psychologie toepast op: Patientveiligheid; Mens-Machine Interactie (m.n. medische technologie); Leren van (Medische) Vaardigheden; Mens-Robot Interactie; Rijgedrag
dr. F. (Fokie) Cnossen
Contact
Functie
Universitair docent Cognitive Engineering & Medical Cognition
Gebaren, embodied cognition, dynamische systemen en menselijke ontwikkeling, Wetenschap & Techniek-onderwijs.
L. (Lisette) de Jonge-Hoekstra, MSc
Contact
Functie
Onderzoeker en docent
De ontwikkeling van het jonge kind vanuit het perspectief van complexe dynamische systemen. Steekwoorden: ouder-kindinteractie, taalverwerving, voor- en vroegtalige ontwikkeling, diagnostiek, voedingsproblemen, redeneren, variabiliteit, observatie van gedrag, tijdseriele analyse, complexe dynamische systemen, de ontwikkeling van talent en creativiteit.
dr. M.W.G. (Marijn) van Dijk
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
leren en instructie in het hoger onderwijs, motivatie van docenten, lerarenopleiding, kwaliteitszorg
Contact

Functie
Universitair docent
Zie mijn persoonlijke website (www.paulvangeert.nl; of klik op het kleine blauwe Home icoontje rechts op deze pagina)
Contact
Functie
Hoogleraar
Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)
M.C. (Mariola) Gremmen, MSc
Contact
Functie
Promovendus (AiO)
dr. M. (Michelle) Helms-Lorenz
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Zelfregulerend leren, executieve functies, oogbewegingen.
dr. D.D.N.M. (Danny) Kostons
Contact
Functie
Docent/onderzoeker
studiekeuze, studiekeuzeproblemen, identiteitsontwikkeling, dyamische systeem modellen
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
J.H. (Judith) Loopers, MSc
Contact

Functie
Promovendus Orthopedagogiek
Early childhood education, school readiness, learning and instruction, learning opportunities in the classroom
dr. M.N. (Mayra) Mascareño Lara
Contact

Functie
Assistant Professor
prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert
Contact
Functie
Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)
Pediatric Urologie, functionele urologie en reconstructieve urologie
Contact

Functie
Hoogleraar
Forensic Psychology with a particular focus on Rape
Contact
Functie
Docent
Sociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedrag
micro-developmental research
observational research
child-adult interactions
child-animal interactions
animal-assisted therapy and interventions (particularly dog-assisted therapy) time-serial coding and analysis
dynamic systems theory
cross-recurrence quantification analysis
autism spectrum disorders
down syndrome
developmental disabilities
dr. S. (Steffie) van der Steen, PhD
Contact
Functie
universitair docent (tenure track)
dyadische interactie in onderwijs- en spelcontext
talentvol gedrag van kinderen en hoe dit kan worden gestimuleerd
procesanalyse bij effectstudies naar interventies in onderwijs
dr. H.W. (Henderien) Steenbeek
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Assessment en Feedback; Technologieondersteund leren (TEL); (Computerondersteund) Samenwerkend leren (CS)CL; Peer assessment; Peer feedback; Feedbackdialogen; Leergemeenschappen/Praktijkgemeenschappen; Instructieontwerp; Analysemethoden voor (CS)CL; Inhoudsanalyse van communicatie
prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Strijbos
Contact
Functie
Hoogleraar
Evaluatieonderzoek, Sociaal wetenschappelijk Onderzoek
Onderwijs effectiviteit, leren en instructie, motivatie, persoonlijkheid, sociale relaties, burgerschap en sociale cohesie
prof. dr. M.P.C. (Greetje) van der Werf
Contact
Functie
Hoogleraar Onderwijzen en leren, vice decaan Faculteit GMW
printOok beschikbaar in het: English