Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Pesten en andere sociale netwerken

Iedereen is anders. Deze verschillen kunnen tot interessante gesprekken leiden, maar ook tot pesten, haat en onverdraagzaamheid.. Iedereen kent wel de medeleerling die niet in de groep lijkt te passen. Het kind dat net te grote oren of een te grote bril heeft. Of de leerling die altijd overal het antwoord op weet waardoor hij anderen irriteert. Maar pesten gebeurt niet alleen op school. Ook thuis kunnen kinderen hier slachtoffer van worden. Via internet of WhatsApp is pesten snel gebeurd. Meer dan 350.000 kinderen en jongeren in Nederland gaan dagelijks gebukt onder zulke pesterijen. Maar ook volwassen kunnen gepest worden op hun werk. Meer dan 250.000 volwassenen kampen met dit probleem. Pesten komt dus vaak voor en vormt een groot maatschappelijk probleem. Het is daarmee een heel actueel onderwerp voor je profielwerkstuk.

Anti-pesttrainingen

Vergelijk bijvoorbeeld verschillende bestaande anti-pesttrainingen en lespakketten met elkaar en kijk welke effecten hiervan bekend zijn. Benader vervolgens basisscholen in je omgeving die een dergelijke training gebruiken. Op welke doelgroep richt de training zich en welke resultaten zijn zichtbaar? Wat vindt de school van deze training en hebben zij suggesties ter verbetering? Als een benaderde basisschool nog geen trainingen geeft, kun je voorstellen om dit samen op te zetten. Door het doen van een voor- en nameting kun je dan het effect hiervan onderzoeken en terugkoppelen naar deze school.

Misschien heb je zelf wel ideeën over antipestlessen? Aan de hand van je literatuuronderzoek, de bestudeerde trainingen en hun resultaten kun je ook je eigen training samenstellen. Wie weet dat je jouw training op een basisschool bij jou in de buurt mag uittesten? Spreek dit goed door met de schoolleiding en geef daarbij aan hoe jouw programma zich verhoudt met de bestaande lespakketten. Vraag of je een voor- en nameting mag doen en meet het resultaat van jouw training.

Sociale netwerkanalyse

Een psycholoog zou zich afvragen wat de kenmerken zijn van mensen die pesten en van kinderen die gepest worden. Een heel andere vorm van onderzoek wordt gedaan door sociologen. Een socioloog ziet pesten als een sociaal fenomeen en als groepsproces. Zij richten zich op het sociale netwerk waarbinnen gepest wordt. ‘Hoe komt het bijvoorbeeld dat in de ene klas gepest wordt, maar in een andere klas niet?’ ‘Is het zo dat de groep altijd belangrijk is, of kunnen een paar pestkoppen de klas hun wil opleggen?’ ‘Wat is de invloed van de leerkracht?’ Om deze vragen te beantwoorden, worden sociale netwerken in klassen en op scholen in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit kun je doen door een sociale netwerkanalyse te maken via UCINET. Je kunt een sociale netwerkanalyse gebruiken voor een onderzoek naar pesten, maar een onderzoek naar vriendschappen, relaties tussen werknemers, diergedrag of een andere sociaal netwerk is ook mogelijk. Lijkt een sociale netwerkanalyse opzetten je interessant? Mail dan naar gammasteunpunt rug.nl.

Een onderzoek naar pesten of een ander sociaal netwerk kun je dus op verschillende manieren aanpakken en er zijn verschillende onderzoeksmethoden mogelijk. Heb je een vraag over dit onderwerp, wil het opstellen van een onderzoeksvraag nog niet helemaal lukken of heb je een vraag over de onderzoeksmethode? Dan kunnen wij je misschien helpen. Mail je vraag naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:14 november 2023 11:48