Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Burn-out

Je hoort het steeds vaker om je heen, het is vaak in het nieuws en bijna iedereen kent wel iemand die het heeft of er mee te kampen heeft gehad: een burn-out. Bij een burn-out wordt iemand langdurig blootgesteld aan een grote hoeveelheid stress waardoor iemand het gevoel heeft volledig opgebrand te zijn. Iemand is op dat moment fysiek en mentaal compleet uitgeput en kan geen energie of motivatie meer vinden voor de normale bezigheden.

Wat is een burn-out?

Een burn-out en stress zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij stress maakt het lichaam zich klaar om te vechten of te vluchten, dit is de zogenaamde fight-or-flight-reactie. Dit mechanisme treedt op als er gevaar dreigt. Het uit zich door een verhoogde hartslag, een versnelde ademhaling en een zweetaanval. Ook maakt het lichaam een grote hoeveelheid stresshormonen aan, waaronder adrenaline. Dit is niet per definitie negatief want het zorgt ervoor dat mensen alert zijn en goed kunnen presteren.

De fight-or-flight-reactie wordt pas een probleem als men dit gevoel lange tijd blijft houden. Mensen die zich continu gestrest voelen of zich zorgen maken over bijvoorbeeld werk, financiën of privéomstandigheden herstellen niet meer van de fight-or-flight-reactie. Zij staan hierdoor altijd ‘aan’ en ervaren geen rust meer.

Bij een burn-out gaat iemand lange tijd, vaak jarenlang, over zijn grenzen. Hoe langer iemand doorloopt met burn-outklachten, hoe langer de herstelperiode is. Daarnaast kunnen gebeurtenissen die een grote impact op het leven hebben, zorgen voor extra stress. Voorbeelden hiervan zijn het krijgen van een kind, trouwen, verhuizen of het ziek worden en overlijden van een naaste.

Epidemie?

Het is interessant om te onderzoeken of het fenomeen burn-out iets van deze tijd is of dat het altijd al bestond. Neemt het aantal toe en zitten we midden in een epidemie? Of is het gewoon een moderne term voor overwerkt? Krijgen mensen eerder een burn-out omdat ze veel mensen om zich heen zien die eraan lijden? Allemaal vragen die interessant zijn om te onderzoeken in een profielwerkstuk over burn-outs.

Burn-out en samenleving

Behalve dat een burn-out enorm vervelend is voor degene die het treft, heeft het ook gevolgen voor de samenleving. In Nederland hebben we een zorgstaat, met een systeem van sociale zekerheid, wat inhoudt dat er voor je gezorgd wordt op het moment dat je daar zelf niet toe in staat bent. De gevolgen van een burn-out voor de samenleving kan interessant zijn om te onderzoeken voor je profielwerkstuk.

Ook bedrijven en organisaties worden geraakt door burn-outs. Het is mogelijk dat bepaalde arbeidsprocessen aangepast moeten worden omdat de kans op een burn-out bij een bepaalde baan groot is. Een onderzoek naar de gevolgen van burn-outs voor het bedrijfsleven kan ook een interessante optie zijn voor een profielwerkstuk.

De samenleving wordt erdoor getroffen maar zou ook de veroorzaker van burn-outs kunnen zijn. De samenleving wordt steeds veeleisender en veel mensen ervaren druk vanuit de maatschappij om te presteren en succesvol te zijn. Een vraag die hierbij zou kunnen passen, is: Waarom voelen mensen druk vanuit de maatschappij om te presteren? Een andere optie is: In hoeverre kan opgelegde druk vanuit de samenleving een burn-out veroorzaken?’

Vrouwelijk fenomeen?

Een ander opmerkelijk fenomeen is dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker worden getroffen door een burn-out dan mannen. Is het omdat de traditionele rolverdeling nog steeds de norm is in de samenleving? Veel vrouwen werken tegenwoordig buitenshuis maar zijn daarnaast vaak nog altijd verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van het huishouden en de zorg voor kinderen en familieleden? Of wordt het misschien veroorzaakt doordat vrouwen vaker in sectoren werken waar de werkdruk hoog is, zoals de zorg en het onderwijs? Het is interessant om in je profielwerkstuk te onderzoeken waarom vrouwen vaker kampen met een burn-out dan mannen.

Kortom, het onderwerp ‘burn-out’ is erg veelzijdig en er zijn verschillende invalshoeken mogelijk om het onderwerp te onderzoeken. Heb je een vraag over dit onderwerp of wil het opstellen van een onderzoeksvraag nog niet helemaal lukken? Dan kunnen wij je misschien helpen. Mail je vraag naar gammasteunpunt@rug.nl

Laatst gewijzigd:14 november 2023 11:48