Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Profielwerkstukprijzen

Elk jaar reiken het Alfa-, Bèta- en Gammasteunpunt van de RUG prijzen uit voor het beste profielwerkstuk van dat jaar. Een jury van wetenschappers. docenten en studenten kiest het allebeste profielwerkstuk. 

Eind 2023 vind je hier meer informatie over de Profielwerkstukprijzen 2023.

De genomineerden in 2022

Marie Lokeprijs

De Franse revolutie en Jacques-Louis David geschreven door Ylse Visser en Anna van Stralen

In het profielwerkstuk van Ylse en Anna wordt de invloed van de Franse Revolutie op de schilderkunst van Jacques- Louis David onderzocht. De leerlingen hebben een zestal schilderijen, 3 schilderijen geschilderd voor de revolutie en 3 schilderijen gemaakt na de revolutie, geanalyseerd met behulp van eigen ontwikkelde methode. Aan de hand van deze gedetailleerde analyse hebben de leerlingen geconcludeerd of de Franse revolutie daadwerkelijk effect heeft gehad op de schilderkunst van David.

De Vuurkinderen van Rome geschreven door Christina Vlieg en Eline Schaap

Eline en Christina hebben een historische roman geschreven over de klassieke oudheid. In het verhaal worden twee hoofdpersonages gevolgd: Emilia, die verkozen wordt tot een van de zes Vestaalse maagden, en Bricius, een slaaf in een bakkerij. Met behulp van een flinke dosis wetenschappelijke informatie en een rijke fantasie weten Christina en Eline een duidelijk beeld te schetsen van het oude Rome.

What school girls think of the menstrual cup: A comparative study about perceptions of menstruation management in South Africa and the Netherlands geschreven door Zara Nijzink-Laurie

In haar profielwerkstuk onderzoekt Zara het fenomeen van de menstruatiecup in zowel Nederland als Zuid-Afrika. Zara legt uit dat de menstruatiecup een goedkoper en milieubewust product is maar niet vaak gebruikt wordt bij schoolmeisjes. Met behulp van verschillende onderzoeksmethoden onderzoekt Zara het bewustzijn en belemmeringen met betrekking tot de menstruatiecup bij schoolmeisjes in zowel Nederland als Zuid-Afrika.

V olksvertegenwoordiging: Luistert de politiek naar jou? Geschreven door Zena de Coninck en Rozemarijn Meerdink Veldboom

In dit profielwerkstuk onderzoeken Zena en Rozemarijn of de mening van het Nederlandse volk wel goed wordt vertegenwoordigt in de bestaande partijen. Tevens bekijken de twee scholieren of het geven van een stem wel echt invloed heeft op de Nederlandse besluitvorming. Daarnaast zijn Zena en Rozemarijn kritisch over de leeftijd waarop de Nederlanders mogen stemmen: moet de stemleeftijd eigenlijk niet omlaag zodat politiek relevant wordt voor iedereen?

Willen wij (nog) in hokjes denken: Jezelf of anderen in hokjes plaatsen op basis van seksualiteit en gender geschreven door Gijs Buissink en Benthe Kievits

In de documentaire gemaakt door Gijs en Benthe wordt onderzocht hoe en waarom mensen vaak in hokjes geplaatst worden. Waarom denken mensen eigenlijk in hokjes en zou dit niet eens moeten veranderen? Aan de hand van interviews, enquêtes en een filosofische analyse onderzoeken de twee scholieren het begrip “gender” en wordt onderzocht hoe er maatschappelijk gesproken wordt over hokjesdenken.

Jan Penprijs

Parasociale relaties en het tienerbrein geschreven door Maria Daniljan

Maria heeft voor haar profielwerkstuk onderzoek gedaan naar de parasociale relaties van leerlingen op haar school. Met name heeft ze gezocht naar de rol die deze relaties spelen bij de identiteitsvorming van de leerlingen. Maria heeft veel tijd gestoken in het raadplegen van wetenschappelijke literatuur, en dat lees je terug in de kwaliteit van het stuk.

Het Finse onderwijssysteem vergeleken met het Nederlandse geschreven door Mimi Unger

Mimi heeft een interessant profielwerkstuk geschreven, waar ze het atypische Finse schoolsysteem heeft vergeleken met de manier waarop haar school het onderwijs inricht. Mimi heeft erg helder uiteengezet wat beide systemen inhouden en waar de overeenkomsten en verschillen liggen. Tenslotte heeft ze uitgebreid de tijd genomen om aan de hand van deze uitkomsten een paar sterke aanbevelingen te schrijven.

China: Van slapende reus tot wakkere wereldmacht geschreven door Jasper Cox en Victor Desertine

Jasper en Vincent schreven hun stuk over de geopolitieke rol van China op het wereldtoneel. Een onderwerp dat uitblinkt in relevantie, en een profielwerkstuk dat uitblinkt in netheid! Jasper en Victor hebben zichtbaar veel moeite gestoken in een strakke lay-out en een aantrekkelijke presentatie van hun bevindingen.

Podcast over de psyche van een moordenaar geschreven door Annika van Donselaar en Isa Letschert

Annika en Isa zijn helemaal klaar voor een carrière in de journalistiek. Zij hebben hun profielwerkstuk geschreven over zowel de psychologische verschijnselen van een moordenaar, als het maken van een goede podcast. De opgedane kennis hebben zij direct toegepast door vervolgens een bijzonder professionele podcast te maken, waarbij daadwerkelijk een delinquent is geïnterviewd.

Op welke manier is de consument bewust te maken van de beïnvloeding van zijn consumentengedrag door de ingezette marketingtrucs bij postorderbedrijven? geschreven door Marysha Cavalje en Sarah van den Berg

Marysha en Sarah hebben voor hun profielwerkstuk onderzocht hoe zij de gevaren van marketingtrucs bij postorderbedrijven het best onder de aandacht kunnen brengen bij de consumenten. De uitkomst: Een heus gezelschapsspel! Met het spel kun je veel plezier beleven, en daarnaast bewuster worden van in marketing verscholen manipulatie.

Laatst gewijzigd:05 september 2022 14:45