Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Analyse van een interview of enquête

Analyse van interviews

Nadat je de interviews hebt afgenomen is het tijd voor het analyseren. Een GOUDEN TIP voor een goede analyse van een interview: maak een geluidsopname tijdens het interview! Zo kun je alles achteraf nog een keer terugluisteren en vergeet of mis je geen belangrijke informatie. Vraag voor de start van het interview wel altijd even of je een opname mag maken.

Tijdens het afnemen van een interview is het belangrijk om mee te schrijven zodat je eventueel je notities kan analyseren. Je kan er ook voor kiezen om het hele interview achteraf op papier uit te schrijven; je maakt een transcript. In een transcript schrijf je letterlijk op wat er gezegd wordt tijdens het interview (dit kan natuurlijk alleen als je een opname hebt gemaakt). Het maken van een transcript is niet altijd nodig, maar dit kan wel handig zijn als interviews je enige bron van informatie zijn naast literatuuronderzoek.

De transcripts of je notities kun je vervolgens analyseren om de data te verzamelen die je zoekt. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar welke steekwoorden of begrippen iemand vaak noemt. Of welke thema’s er besproken worden. Vervolgens kun je kijken of andere geïnterviewden deze woorden/thema’s/begrippen ook vaak noemen of juist niet. Zijn er verschillen en overeenkomsten? Hier is het belangrijk om altijd je onderzoeksvraag in gedachten te houden; hoe geeft de informatie antwoord op jouw onderzoeksvraag?

Analyse van enquêtes

Antwoorden op gesloten vragen (zoals antwoorden uit een enquête) kun je met behulp van grafieken en tabellen analyseren. Je kunt hier ook statistiek bij gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld laten zien hoeveel procent van de mensen een bepaald antwoord heeft ingevuld.

Voor de analyse van open vragen kun je bijvoorbeeld het softwareprogramma Wordle gebruiken. Wordle geeft de woorden die vaker als antwoord worden genoemd in een woordwolk weer. Dit kan je ook gebruiken voor het analyseren van de interviews. Verder kun je de informatie net als interviews analyseren.

Tip: Het is super belangrijk dat je nog geen conclusie trekt wanneer je de analyse van de interviews of vragenlijst presenteert. Je gaat dus nog niet vergelijkingen maken met literatuur en je gaat ook nog niet je eigen mening noemen. Dit doe je pas in de conclusie!

Laatst gewijzigd:15 februari 2024 13:39