Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessCommissioning researchIndustry Relations
Header image Industry Relations
In het lab van Discrete Technologie en Productie Automatisering (DTPA)van het Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG), onderdeel van de RUG-faculteit Science and Engineering, wordt onder meer onderzoek gedaan naar netwerken van robots die met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld om een gebied van bovenaf te kunnen scannen op bosbranden of om samen een voorwerp te vervoeren (coöperatief transport).

Innovatieagenda Smart Mobility

Datum:26 september 2019
Auteur:Team Industry Relations

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteert vandaag op het @North Festival haar innovatieagenda op het gebied van slimme mobiliteit. Het festival in Assen is gericht op autonoom vervoer en het verslimmen van mobiliteit en infrastructuur en geeft de mogelijkheid...

Gesimuleerde bevolking biedt blik op mogelijke toekomst

Datum:23 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Het gedrag van mensen is een van de meeste complexe dingen die er zijn. Denk aan plotselinge rages of conflicten, waarbij mensen elkaar in korte tijd sterk beïnvloeden. Als je als bevolking inzicht hebt in de complexiteit van dit gedrag, zijn toekomstige situaties beter te voorspellen en weet je beter hoe je hierop moet reageren. Wander Jager, hoofddocent aan het University College van de RUG, bestudeert verschillende toekomstscenario’s waarin de complexiteit van gedrag centraal staat. Hij doet dit met behulp van een gesimuleerde bevolking in zogeheten agent based games.

Steden bouwen in virtual reality: keiharde wetenschap

Datum:20 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Virtual reality (vr) biedt een nieuwe dimensie op het gebied van ruimtelijke planning. Het nieuwe Centre for Advanced Studies in Urban Science and Design (CASUS), onderdeel van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, doet uitgebreid onderzoek naar het inzetten van vr-technologie. CASUS is opgezet door Claudia Yamu, hoogleraar in stadsstudies en planologie, en Gerd Weitkamp, universitair docent in culturele geografie. Samen zien zij in virtual reality talloze mogelijkheden.

De energietransitie als coöperatief bordspel

Datum:18 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
De gaskraan in Groningen gaat dicht. Er zijn dus nieuwe energiebronnen nodig om de lampen in de provincie aan te kunnen houden. Maar deze overgang is niet gemakkelijk. Cristina Ampatzidou ontwikkelde voor haar promotieonderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG het bordspel Energy Safari. Dit spel geeft spelers een kijkje in de wereld van de Groningse energietransitie.

Wat verandert er door blockchaintechnologie?

Datum:16 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Blockchaintechnologie is populair. De techniek wordt inmiddels op kleine schaal toegepast en het lijkt een kwestie van tijd totdat ook deze internetinnovatie gemeengoed wordt. Maar wat voor kansen biedt blockchaintechnologie onze samenleving in werkelijkheid? En wat zijn de bedreigingen? Professor David Langley, werkzaam aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, onderzoekt de invloed van internetinnovaties op zowel organisaties als op onze samenleving.

Het profiel van bedrijven beter in beeld

Datum:13 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Sommige bedrijven zijn niet eenvoudig in te delen in één categorie, omdat zij een combinatie van activiteiten uitvoeren in verschillende sectoren. Maar instellingen die onderzoek doen naar bedrijfsactiviteiten, zoals een universiteit of gemeente, willen ook van déze bedrijven een compleet profiel. Sierdjan Koster, universitair hoofddocent Economische Geografie aan de RUG en ICT-bedrijf Q-modusonderzoeken hoe een digitale tool kan worden ingezet bij het in kaart brengen van deze bedrijven, en hoe de methode erachter verder kan worden verfijnd.

Delirium eerder herkennen via serious game

Datum:11 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Plotselinge verwardheid, geheugenproblemen en zelfs hallucinaties. Het zijn kenmerkende symptomen die iemand ervaart tijdens een delirium. Jaarlijks krijgen zo’n 100.000 veelal oudere ziekenhuispatiënten in Nederland een delirium, meestal na een operatie of een infectieziekte. Een delirium wordt vaak te laat herkend, waardoor de behandeling onvoldoende is. Sophia de Rooij, hoogleraar Interne Geneeskunde aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de RUG, ontwikkelde samen met gameontwikkelaar IJsfontein de Delirium Experience. De serious game leert studenten en zorgverleners een delirium beter te herkennen, in te voelen en beter te behandelen.

Online veiligheidsrisico´s: wat is de invloed van gedrag?

Datum:09 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Een virus dat computers lamlegt. Nepmails waarmee criminelen wachtwoorden willen achterhalen. Wie op internet zit, loopt risico’s; leveranciers van online veiligheidspakketten spelen hier graag op in. Maar hoe groot zijn die risico’s nou werkelijk? En in hoeverre speelt je online gedrag hierbij een rol? Egon Berghout, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de RUG, vroeg zich dit af en doet hier onderzoek naar.

CogniGron: Computers geïnspireerd op het menselijk brein

Datum:06 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Een van de onderzoekscentra binnen de RUG is het Groningen Cognitive Systems and Materials Center: CogniGron. Het onderzoekscentrum – onderdeel van de Faculteit Science and Engineering – brengt expertises samen uit de natuurkunde, scheikunde, materiaalkunde, wiskunde, kunstmatige intelligentie en computerwetenschappen. Wetenschappers doen samen onderzoek naar nieuwe materialen en systemen voor de ontwikkeling van een cognitieve computer. Oftewel: een computer die is geïnspireerd op het menselijk brein.

Verborgen erfgoed ontdekken met nieuwe meettechnieken

Datum:04 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Verborgen erfgoed ontdekken met nieuwe meettechnieken Ligt er een middeleeuws kasteel bij jou in de buurt verborgen? Of hebben we in het IJsselmeer ons eigen Atlantis? Met geavanceerde meettechnieken vanuit de lucht en onder water zijn we in staat om cultureel erfgoed te ontdekken dat voorheen lastig te vinden was. Hoogleraar Theo Spek, werkzaam aan de Faculteit der Letteren van de RUG, brengt dit verborgen Nederlandse cultureel erfgoed in kaart.

Kennismaken met het Centre for Digital Humanities

Datum:02 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
Het Centre for Digital Humanitiesis een interdisciplinair instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in digitale onderzoeksmethoden binnen de geesteswetenschappen. Het Centre biedt een onderzoeksinfrastructuur voor een palet aan wetenschapsthema’s, van mediastudies tot archeologie, én is in 2016 gestart met de masteropleiding Digital Humanities.

Gronings Perspectief onderzoekt immateriële schade bodembeweging

Datum:30 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Bodembevingen en -dalingen leken in Nederland altijd een ver-van-mijn-bed-show. Maar de inwoners van de provincie Groningen maken ze tegenwoordig geregeld mee. Wat doet dat met de veiligheidsbeleving, het toekomstperspectief en de mentale gezondheid van de inwoners? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject Gronings Perspectief. Onderzoeksleiders Tom Postmes en Katherine Stroebe, werkzaam aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG, geven uitleg.

Contracten in de blockchain: waar moeten we op letten?

Datum:28 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
De blockchain is het internet van de toekomst, zeggen veel experts. Het biedt een netwerk waar processen geautomatiseerd verlopen, zodat er minder mensen aan te pas komen. In theorie kunnen we in de blockchain ook contracten veiliger en efficiënter laten uitvoeren. Maar volgens Evert Neppelenbroek, universitair docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, vormt deze geautomatiseerde omgeving juist een gevaar voor een correcte afhandeling van contracten. Hoe zo’n overeenkomst wordt opgesteld en uitgevoerd in de blockchain is namelijk in strijd met het contractenrecht.

Vervanging oude infrastructuur vereist slimme samenwerkingen

Datum:26 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
De Nederlandse publieke infrastructuur behoort tot de beste ter wereld. Maar een groot deel is verouderd. De vernieuwingspiek ligt rond 2050. De totale kosten? Bijna € 350 miljard. Hoe speel je slim in op zo’n omvangrijke vervanging? In samenwerking met Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Alliander en Rijkswaterstaat, ontwikkelt promovendus Robin Neef, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de RUG, een serious game die infrabeheerders helpt om slimme besluiten te nemen over vervanging.

Taalontwikkeling bestuderen via een serious game

Datum:23 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Meewerken aan belangrijk taalwetenschappelijk onderzoek, terwijl je misschien nog niet eens naar de basisschool gaat. En dat nergens anders dan in Science Museum NEMO in Amsterdam. Bart Hollebrandse, docent aan de Faculteit der Letteren van de RUG, ontwikkelde een serious game om taalontwikkeling van kinderen te onderzoeken. In twee weken tijd speelden ruim zeshonderd jonge bezoekers van het Science Museum de zogenaamde Possessive Recursion Game, en leverden zo spelenderwijs een bijdrage aan de taalwetenschappen.

Serious gaming, spelenderwijs leren op de werkvloer

Datum:21 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Het succes van serious games bouwt op de samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals educatie, game-development en simulatie. Bij de RUG doen universitair hoofddocent Durk-Jouke van der Zee en zijn collega’s van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde onderzoek naar een multidisciplinair raamwerk voor de ontwikkeling van deze games. Ze werkten daarvoor samen met diverse partijen, waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen, Ziekenhuis Nij Smellinghe, het Refaja Ziekenhuis, Neopost en Scenarius.

Spelenderwijs revalideren activeert kwetsbare ouderen

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Revalideren na een heupfractuur is voor ouderen soms een moeizaam proces. Zij missen vaak de intrinsieke motivatie en beschouwen de oefeningen als saai of eentonig. De serious game ZELFIE is ontwikkeld om daar verandering in te brengen, aldus een van de initiatiefnemers, Claudine Lamoth. Zij is hoofddocent aan het centrum van Bewegingswetenschappen van de Faculteit Medische Wetenschappen aan de RUG. De game stimuleert kwetsbare ouderen op speelse wijze om meer te bewegen.

SlimStampen: efficiënter leren op maat

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Hoe kunnen we informatie beter en sneller onthouden? Deze vraag ligt aan de basis van de nieuwe leermethode SlimStampen, die Hedderik van Rijn, hoogleraar aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen bij de RUG, samen met zijn onderzoeksgroep ontwikkelde. Op basis van wetenschappelijke geheugentheorieën, zorgt de methode ervoor dat je feitjes zo efficiënt mogelijk leert. De RUG en Noordhoff Uitgevers hebben het samen mogelijk gemaakt dat al zo’n half miljoen middelbare scholieren daardoor beter presteren.

Samenwerken aan de industrie van de toekomst

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Bedrijfsprocessen worden steeds slimmer gemaakt. Apparaten in een productielijn zijn vaker met elkaar verbonden en steeds meer computers zijn in staat om zelf te leren. Een consortium van veertig partners, bestaande uit bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland, werken samen om deze slimme industrie mogelijk te maken. De RUG speelt een grote rol in deze Region of Smart Factories (RoSF).

Inzet sociale media voor betere spreiding toeristen

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Op een zomerse dag kun je in steden als Amsterdam, Parijs of Lissabon over de koppen lopen: het stikt van de toeristen. Deze drukte draagt niet bij aan het vakantieplezier van de toerist. En al helemaal niet aan het woonplezier van de stadsbewoners. Dat kan anders, vindt universitair docent Inês Boavida- Portugal, werkzaam aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In haar onderzoek zet ze sociale media en computermodellen in om massatoerisme tegen te gaan.

Influencer marketing: Hoe zit het met de wet?

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken van sociale media: gewone mensen die hun duizenden volgers advies geven over bijvoorbeeld sport, voeding of make-up. Ook bevelen deze zogeheten influencers producten aan. Maar in hoeverre is dit wettelijk allemaal toegestaan? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de online platformen die als podium fungeren? Sofia Ranchordás, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, doet hier onderzoek naar samen met Catalina Goanta van de Universiteit Maastricht.

Hoe check je of de betekenis van een vertaling behouden blijft?

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Bij het vertalen van een tekst mag de betekenis eigenlijk niet veranderen. Gebeurt dat toch, dan kan dit grote gevolgen hebben. Automatische vertaalprogramma’s zijn er genoeg, maar hoe kunnen we op een automatische manier controleren of de betekenis behouden blijft? Hoogleraar Johan Bos, werkzaam aan de Faculteit der Letteren van de RUG, doet hier onderzoek naar.

Digitaal opgraven: sneller, preciezer en in 3D

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Grote uitgegraven terreinen waar onderzoekers met borsteltjes de geschiedenis blootleggen: dit eenzijdige beeld overheerst vaak bij de gedachte aan archeologie. Maar ook in dit vakgebied heeft de digitalisering zijn weg gevonden, zodat onderzoek sneller en nauwkeuriger kan worden gedaan. Hoogleraar Peter Attema, Faculteit der Letteren aan de RUG, en zijn team maken gebruik van digitale onderzoeksmethoden om de geschiedenis, die soms diep onder de grond ligt, te ontdekken. Zij werken hiervoor onder meer samen met het bedrijfsleven en het Centrum voor Informatie Technologie van de universiteit.

De Dode Zeerollen: oude documenten, nieuwe technieken

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Ruim zestig jaar geleden werd er nabij Qumran, nog geen twee kilometer van de westoever van de Dode Zee, een grote ontdekking gedaan. In elf grotten werden de zogenaamde Dode Zeerollen gevonden: honderden documenten, waaronder eeuwenoude teksten van het Oude Testament. Maar hoe oud zijn deze teksten precies? En wie schreven ze? Hoogleraar Mladen Popović, werkzaam aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG, probeert met behulp van moderne technieken – en samen met wetenschappers van andere RUG-faculteiten – antwoord te krijgen op deze vragen.

Cognitieve problemen meten via app: wat zijn de mogelijkheden?

Datum:20 augustus 2019
Auteur:Team Industry Relations
Verminderde concentratie en vergeetachtigheid: ze zouden een voorbode kunnen zijn voor een depressie. Wanneer deze symptomen al in een vroeg stadium worden opgepikt, kan er snel ingegrepen worden. Daarom ontwikkelt universitair docent Marieke van Vugt, werkzaam aan de Faculteit Science and Engineering van de RUG, een app die aandacht en concentratie meet. Dit doet zij in samenwerking met universitair docent Marie-José van Tolvan de Faculteit Medische Wetenschappen.