Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

Duurzame samenwerking in onderwijs en onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen staat midden in de maatschappij. Zij werkt volop samen met bedrijven, non-profitorganisaties, overheden, kennisinstellingen en burgers. Het doel? Bijdragen aan een veerkrachtige samenleving die maatschappelijke uitdagingen aangaat.

Wij leggen verbindingen tussen de RUG en andere partijen, bijvoorbeeld bedrijven, non-profitorganisaties, overheden en kennisinstellingen. Een belangrijke stap daarbij is het formuleren van een gezamenlijk doel. De partners vertalen dat doel naar een duurzaam samenwerkingsprogramma voor onderzoek, onderwijs, talentontwikkeling of maatschappelijk impact.

Resultaten

Innovatieagenda: Green Industry

Het onderwerp Green Industry biedt ons tegelijkertijd grote kansen en complexe uitdagingen. De agenda is gebaseerd op belangrijke regionale duurzaamheidsdoelstellingen en verkent de sterke en uitgesproken positie van de universiteit ten aanzien van de ontwikkeling van green industries. Het multidisciplinaire onderzoek dat door onze onderzoekers wordt uitgevoerd, bestrijkt een breed scala aan onderwerpen. In de innovatieagenda worden drie hoofdthema's verkend, namelijk:

  1. Green Energy Systems
  2. Biobased Chemicals & Materials
  3. Systems’ Integration & Society.
  • De innovatieagenda kunt u hier downloaden
Innovatieagenda: Smart Mobility

In juni 2019 is de innovatieagenda Smart Mobility gelanceerd, waarin de gezamenlijke onderzoeksplannen van ongeveer 40 onderzoekers uit 9 faculteiten staan. Het doel hiervan is om de komende jaren samen met het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen bijdragen te leveren aan het realiseren van de transitie naar een meer duurzame en efficiënte mobiliteit van goederen en personen in zowel stedelijk gebied als in de ommelanden. Vier thema’s staan centraal, namelijk open en volledig verbonden netwerken, aansturing, organisatie- en verdienmodellen en slimme oplossingen.

  • De innovatieagenda kunt u hier downloaden
Wat de partners zeggen
Achterkant jaarverslag 2019
Achterkant jaarverslag 2019
Laatst gewijzigd:16 juli 2020 14:19