Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations
Header image Industry Relations

'Culturele patronen binnen een organisatie staan duurzame diversiteit soms in de weg'

Datum:01 september 2021
Auteur:Team Industry Relations
Social Innovations for Sustainability 
Social Innovations for Sustainability 

Op vrijdag 10 september is de Meet & Greet Young Researchers: Social Innovations for Sustainability. Tijdens dit evenement staan vier thema’s centraal: Energietransitie, Voedselduurzaamheid, Sociale Inclusie, en Sociaal Ondernemerschap. Als voorproefje laten we u kennismaken met RUG-onderzoekers die vanuit hun eigen discipline de link leggen tussen sociale wetenschappen en duurzaamheid.

Esther Neven, PhD-kandidaat bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen:

 ‘Culturele patronen binnen een organisatie staan duurzame diversiteit soms in de weg’

Waar gaat uw onderzoek over?

‘Ik doe onderzoek naar inclusie en diversiteit in organisatieculturen. Mijn onderzoek richt zich op de Nationale Politie, in het bijzonder de positie van vrouwen hierin. Door het interviewen van 100 (oud-)werknemers van de politie kon ik het historisch gegroeide netwerk en de culturele patronen beschrijven die spelen op een bewust en onbewust niveau. In het verleden stelde de overheid quota in om meer vrouwen in de politietop te krijgen. Daardoor ontstond meer diversiteit. Maar een politieke fase later werd als van oudsher weer meer de nadruk gelegd op ervaring in het vak, met uitsluiting van de nieuwe managers als gevolg. Vrouwen in de politietop zochten een andere baan en de gerealiseerde diversiteit werd nagenoeg tenietgedaan.’

 Ook hier is dus het thema sustainability van toepassing?

‘Absoluut. Ook in human resources is sustainability onmisbaar. Uit mijn onderzoek blijkt dat publiekrechtelijke organisaties vaak investeren in diversiteit van hun personeelsbestand. Via zij-instroom worden bijvoorbeeld mensen van buitenaf aangetrokken. Maar na verloop van tijd blijkt dat deze medewerkers toch weer op zoek gaan naar een baan elders. En als ze al blijven, dan bereiken ze vaak niet de top van een organisatie. Het is belangrijk om uit te zoeken waar dit door komt, zodat inclusie en diversiteit behouden blijft. Wat werkt en wat niet? Waar zitten de knelpunten?’

Wat is voor uw onderzoek het belang van samenwerking met partijen als de Nationale Politie?

Op die manier kun je bepaalde vermoedens of observaties toetsen en verbetersuggesties voorleggen. Ik spreek binnen zulke organisaties met mensen op verschillende niveaus, zodat je in alle lagen weet wat er speelt. Dat geeft zicht op cultuurproblematiek die anders een blinde vlek blijft. Vaak heeft de top van een organisatie hier ook geen goed zicht op. Er zijn patronen ontstaan die een duurzame diversiteit in de weg staan. Daar valt nog veel winst te behalen. Een call to action van buitenaf, maar ook van binnenuit, kan hierin erg belangrijk zijn.’

 Met welke partijen zou u nog meer graag samenwerken wat betreft dit onderwerp?

‘Er zijn vaak parallellen tussen organisaties waar een traditionele kijk op zaken vernieuwing en diversiteit in de weg staat. Daarvoor is inclusie de voorwaarde. Er wordt qua personeel vaak binnen het bestaande netwerk gekeken en de blik naar buiten is minimaal. Ik denk dat er ook binnen universiteiten op dit vlak nog winst valt te behalen. Daar zou ik graag iets in willen betekenen.’

 Hoe ziet u de rol van de sociale wetenschappen binnen publiek-private samenwerking?

‘Sociale wetenschappen hebben veel mogelijk gemaakt als het gaat om cultuurverandering en de monitoring van mensen en organisaties. Dat zal nog wel even zo doorgaan in bijvoorbeeld de organisatieontwikkeling en human resources. Als de sociale wetenschappen sterker geïntegreerd zijn in organisaties en beleid, dan is de kans groter dat diversiteit en inclusie ook op de lange termijn behouden blijven in organisaties.’