Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

Industry Relations - Connecting to Society

Het team Industry Relations legt verbindingen tussen de RUG en andere partijen, bijvoorbeeld bedrijven, non-profitorganisaties, overheden en kennisinstellingen. Een belangrijke stap daarbij is het formuleren van een gezamenlijk doel. De partners vertalen dat doel naar een duurzaam samenwerkingsprogramma voor onderzoek, onderwijs, talentontwikkeling of maatschappelijk impact. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

  • fundamenteel vraaggestuurd onderzoek;
  • de vertaling van kennis naar een product of dienst;
  • het inzetten van studenten;
  • het opzetten van nieuwe netwerkorganisaties.
Industry Relations

Contact

Wilt u graag met ons in contact komen? Mail dan naar industryrelations rug.nl of bel ons op 050 363 45 08

Volg ons

Voorbeelden uit de onderzoekspraktijk

Actueel