Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Afgeronde onderzoeken

Slim door Gym

Tijdens de vroege kinderjaren ontwikkelen de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen zich snel. Deze periode wordt gekenmerkt door een intensieve hersenontwikkeling en cognitieve ontwikkeling, een versnelde fysieke en motorische ontwikkeling. Het wordt beschouwd als de meest geschikte periode om sociale vaardigheden te leren.

Het onderzoek van Fabiola Figueroa Esquivel richtte zich op de periode waarin kinderen 3 tot 6 jaar oud zijn. Het doel was hun ontwikkeling vanuit een multi-dimensioneel perspectief te bestuderen door de verschillende vaardigheden en functies van centrale ontwikkelingsdomeinen te onderzoeken: pre-academische vaardigheden, motorische vaardigheden, executieve functies en sociaal-emotionele competentie.

Het promotieonderzoek heeft een bijdrage geleverd aan kennis van centrale ontwikkelingsdomeinen en hun onderlinge verhouding in de vroege kinderjaren van Mexicaanse kinderen. Een beter begrip daarvan — bijvoorbeeld door te onderzoeken wanneer en hoe deze worden ontwikkeld — kan helpen meer richting te geven aan strategieën die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren.

Dit project werd gefinancierd door CONACYT Mexico.

Proefschrift

Early childhood multidimensional development: A rapid and non-linear roller coaster 

Medewerkers

Fabiola Figueroa Esquivel (promovenda)
Mayra Mascareño Lara
Esther Hartman
Jan-Willem Strijbos

Laatst gewijzigd:05 september 2022 13:03