Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Afgeronde onderzoeken

Gelegenheid tot leren voor meertalige kleuters

Een hoge klassenkwaliteit, met goede leerkracht-kind interacties, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Voor een succesvolle ontwikkeling is het echter belangrijk dat er een goede match is tussen de kenmerken van een kind en de omgeving, daarom verschilt het mogelijk per kind wat goede leerkracht-kind interacties zijn. Bovendien is het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij de interacties en activiteiten in de klas om er iets van te kunnen leren.

In dit project werd onderzocht hoe de gelegenheid tot leren verschilt tussen eentalige en tweetalige kinderen. Dit werd onderzocht door gedurende een jaar de leerkracht-kind interacties, activiteiten, betrokkenheid en ontwikkeling te volgen van 80 kleuters in 20 klassen. Met dit project is de kennis vergroot over hoe de leeromgeving effectief kan zijn voor kinderen met verschillende achtergronden.

Proefschrift

Multilingual and monolingual children in kindergarten classrooms: exploring teacher-child interactions and engagement as learning opportunities

Medewerkers

Annegien Langeloo (promovenda)
Marjolein Deunk
Mayra Mascareño Lara
Jan-Willem Strijbos

Laatst gewijzigd:05 september 2022 13:01