Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Afgeronde onderzoeken

Gazelle: gemotiveerd en actief zelfstandig lezen

Project Gazelle

In project Gazelle werd begrijpend lezen en zelfgestuurd leren bij zaakvakken in het VO onderzocht. Hierbij werd gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving met hints over strategiegebruik tijdens het lezen. In schooljaar 2016/2017 en 2017/2018 lazen leerlingen twaalf weken lang informatieve teksten voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Hierbij werden ze ondersteund door informatieve hints, terwijl leraren worden getraind om data uit het programma te vertalen naar effectieve instructie.

Het project werd gefinancierd vanuit het  NWO  (NRO-PPO projectnummer 405-15-551).

Het rapport "Gemotiveerd, actief en zelfstandig lezen" is  hier (link verouderd) te downloaden.

Medewerkers

Marlies ter Beek
Leonie Brummer
Alma Spijkerboer

Gerelateerd promotieonderzoek

Supporting reading comprehension in history education: the use and usefulness of a digital learning environment  (Marlies ter Beek)
Unrooting the illusion of one-size-fits-all feedback in digital learning environments  (Leonie Brummer)

Laatst gewijzigd:29 mei 2024 15:11