Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Afgeronde onderzoeken

Fit & Vaardig op school

Fit & Vaardig op school

Project  Fit en Vaardig  onderzoekt het effect van fysiek actieve reken- en taallessen op de schoolvaardigheden van basisschoolleerlingen.

Gedurende een tweejarige experimentele studie is onderzocht wat de effecten van ‘Fit & Vaardig op school’ op schoolprestaties en fitheid van leerlingen zijn. Hiervoor zijn groepen 4 en 5 van twaalf basisscholen in Noord-Nederland willekeurig ingedeeld in een interventie- en een controlegroep. De kinderen in de interventiegroep volgden twee schooljaren lang, drie keer per week, de Fit & Vaardig-lessen. De leerlingen in de controlegroep deden mee aan het reguliere taal- en rekenonderwijs.

Er werd aangetoond dat de leerlingen meteen na een Fit & Vaardig-les  meer aandacht voor hun taak hadden dan na een reguliere les. Taakgericht wil zeggen: je kunnen focussen op de opdracht die je krijgt en er geconcentreerd aan werken. Dit is belangrijk, want taakgerichtheid is een voorspeller van schoolprestaties. Na een deelname van 2 jaar zijn de kinderen die mee hebben gedaan aan de Fit & Vaardig lessen bovendien meer vooruit gegaan op rekenen en spelling. Er werd een extra leerwinst van 4 maanden gevonden. Op de fitheid van kinderen werd een klein effect gevonden. De kinderen in de interventiegroep uit groep 5 bleken na 1 jaar een kleinere kans op overgewicht te hebben dan de kinderen uit de controlegroep.

Medewerkers

Marijke Mullender-Wijnsma
Esther Hartman
Marck de Greeff
Chris Visscher
Simone Doolaard
Roel Bosker

Laatst gewijzigd:28 maart 2023 10:37