Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Afgeronde onderzoeken

Het ondersteunen van docenten bij het ontwerpen van interactieve leeractiviteiten: Een Professionele LeerGemeenschap benadering

Tegenwoordig zijn interactieve leeractiviteiten (bijv. samenwerkend leren, lerende gemeenschappen, projectmatig leren, peerfeedback) op veel onderwijsniveaus breed geïmplementeerd. Er zijn veel verschillende structuren die kunnen worden gebruikt om de interactie tussen studenten te bevorderen (bijvoorbeeld Jigsaw, Denken-Delen-Uitwisselen, Structured Academic Controversy, en Peer Instructie). Hoewel veel docenten in het hoger onderwijs deze structuren gebruiken als activerende lesmethode, kan de mate waarin deze activiteiten  doelbewust  worden ontworpen —in plaats van het hergebruiken van bestaande lesontwerpen— worden vergroot.

In het kader van permanente educatie initieert de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen  Professionele LeerGemeenschappen (PLG's)  voor docenten. Het doel van de PLG ‘Tools for Interactive Learning Design’ om docenten te ondersteunen bij het verbeteren van het ontwerpen van interactieve leerpraktijken. In deze PLG werken we samen aan het verbeteren van cursussen door groepsleeractiviteiten doelbewust te evalueren en (her) ontwerpen.

Docenten zullen het GLAID-model van Miranda de Hei gebruiken om interactieve leeractiviteiten te evalueren en te ontwerpen. Dit raamwerk stelt dat er acht componenten zijn waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwerpen van activerende lesmethoden. Dit model biedt echter geen ondersteuning bij de specifieke keuzes die binnen elk van de acht componenten kunnen en moeten worden gemaakt. Daarom zullen we gebruik maken van bestaande ontwerpvragen die binnen het GLAID-raamwerk geïntegreerd kunnen worden om onze kennis over effectief instructieontwerp in de context van interactief leren te bevorderen. We zullen daarnaast een breed scala aan ondersteunende informatie aanbieden (bijvoorbeeld casestudy’s, tutorials, en artikelen) en onderzoeken welke soorten informatie docenten het beste kunnen ondersteunen wanneer zij aan de slag gaan met het ontwerpen van interactieve leeractiviteiten. Ook zullen we de effectiviteit van het GLAID-raamwerk en de ontwerpvragen evalueren met betrekking tot de kwaliteit van de resulterende ontwerpen.

Bekijk ook  de website  voor meer informatie.

Medewerker

Jolien Mouw

Laatst gewijzigd:05 september 2022 13:02