Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSociologisch Instituut GroningenOnderzoek in GroningenOnderzoeksthema's

Aansturen op duurzame samenwerking

Samenlevingen bestaan bij de gratie van samenwerking, zegt hoogleraar theoretische sociologie Rafael Wittek. Hij onderzoekt hoe bestendige samenwerking binnen en tussen organisaties tot stand kan worden gebracht.

Hybride vormen

Bij veel maatschappelijke vraagstukken spelen samenwerkingsproblemen een rol. ‘De wereld verandert snel’, zegt Wittek. Door alle communicatiemogelijkheden die het internet biedt zijn coördinatieproblemen die ooit onoplosbaar leken opeens op te lossen. Tegelijkertijd zijn er allerlei hybride vormen van organisatie en samenwerking ontstaan, waarvoor de klassieke organisatietheorie niet meer toereikend is. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe onderzoeksvragen met zich mee.

Wittek is geïnteresseerd in de rol die organisaties vervullen in de moderne maatschappij. ‘Er wordt wel eens gezegd dat we in een netwerksamenleving leven. Maar ik zou eerder willen zeggen: we leven in een samenleving van organisaties. Organisaties zijn vaak invloedrijk zonder dat we het doorhebben. `Hun macht en onmacht moeten we als sociologen blootleggen.’

Organisatiestructuren

Wittek onderzoekt samenwerkingsvraagstukken op verschillende niveaus (macro, meso, micro) en in diverse toepassingsdomeinen. Bepaalde organisatiestructuren bevorderen samenwerking, terwijl andere organisatiewijzen samenwerking juist belemmeren. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de decentralisatie van politieke macht op de kwaliteit van zorg, onderwijs en openbaar bestuur?

Samenwerking kan zowel op formele als op informele wijze tot stand worden gebracht, legt Wittek uit. Binnen organisaties gaat er een grote invloed uit van formele governance (beheersing). Bijvoorbeeld door middel van hiërarchie, coördinatie, opleiding, bonussen of sancties.

Anderzijds gaat er ook van informele processen een sterke regulerende werking uit, zegt Wittek. ‘Denk aan normen, conventies, verwachtingen en reputaties.’ Soms verlopen die processen heel subtiel, op micro-niveau, via signaling. Dat zijn signalen, variërend van het geven van aandacht tot een bepaalde gezichtsuitdrukking, waarmee we laten blijken of we betrouwbare (zaken)partners zijn. ‘Ook op dit niveau verrichten we onderzoek naar hoe mensen hun persoonlijke relaties managen’, aldus Wittek.

Meer informatie

Betrokken onderzoekers

Recente promovendi

Laatst gewijzigd:18 februari 2019 13:58
printView this page in: English