Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSociologisch Instituut GroningenOnderzoek in GroningenOnderzoeksthema's

Gezond en gelukkig ouder worden

Er zijn nog nooit zoveel mensen zo oud geworden als tegenwoordig. In Nederland wonen ongeveer drie miljoen 65-plussers, in 2060 zullen dat er bijna vijf miljoen zijn. Vergrijzing wordt vaak beschouwd als kostenpost. Maar het is minstens zo belangrijk om na te gaan onder welke omstandigheden mensen op een gezonde en prettige manier ouder kunnen worden, zegt universitair hoofddocent Nardi Steverink. Daar probeert zij met het onderzoek naar gezond en gelukkig ouder worden aan bij te dragen.

Zwart gat

‘Er is veel aandacht voor de fysieke en biomedische aspecten van veroudering’, zegt Steverink. ‘Maar het is ook van groot belang dat sociale wetenschappers zich met ouder worden bezig houden.’ Sociale omstandigheden en sociale relaties zijn namelijk belangrijk voor het welbevinden op latere leeftijd. Veel ouderen die bij de huisarts komen hebben psychosociale klachten, zoals eenzaamheid of somberheid. Mensen die goed sociaal ingebed zijn leven daarentegen tot wel zeven jaar langer, blijkt uit onderzoek.

Het onderzoek naar gezond en gelukkig ouder worden richt zich daarom op de sociale en gedragsmatige determinanten van gezondheid en welbevinden op latere leeftijd. ‘Sommige mensen zijn blij dat ze kunnen stoppen met werken’, zegt Steverink. ‘Maar anderen belanden in een zwart gat. Doordat de sociale structuur van het werk wegvalt, missen ze contacten, zingeving en status.’

Regie

Een belangrijke onderzoeksvraag is waarom sociale relaties zo veel invloed hebben op gezondheid en welzijn op latere leeftijd. Daarnaast onderzoekt Steverink hoe ouderen de regie over hun leven kunnen houden. Doordat veel ouderen sociaal minder actief zijn, gaat hun vermogen tot adequate zelfregulering achteruit. ‘Terwijl goede zelfregulering juist nog belangrijker wordt als je er vaker alleen voor staat.’ Zo kan een neerwaartse spiraal ontstaan.

Het onderzoek naar gelukkig en gezond ouder worden staat niet alleen ten dienste van de wetenschap. De bevindingen worden ook omgezet in interventies waarmee ouderen de kwaliteit van hun leven kunnen vergroten. GRIP&GLANS is een door Steverink ontwikkelde cursus waarin ouderen leren hun zelfregie en welbevinden te verbeteren. Ervaringen uit de praktijk vormen een inspiratiebron voor nieuw onderzoek.

Over het onderzoek

Het onderzoek Gezond en gelukkig ouder worden: sociale relaties, zelfregulering, gezondheid en welbevinden wordt uitgevoerd bij de afdeling Sociologie, het ICS en de afdeling Gezondheidspsychologie van het UMCG. Het is tevens onderdeel van de interdisciplinaire groep Healthy Aging, Population and Society (HAPS), een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociologie, Demografie en Epidemiologie.

Meer informatie

Betrokken onderzoekers

Recente promovendi

Laatst gewijzigd:05 februari 2019 14:26
printView this page in: English