Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSociologisch Instituut GroningenOnderzoek in GroningenOnderzoeksthema's

Statistische methoden voor de analyse van sociale netwerken

Beginnen middelbare scholieren met roken omdat hun vrienden roken? Hebben pesters een centrale positie in een klas? En bestaat het old-boys-network van topmannen uit het bedrijfsleven die elkaar in allerlei bestuursraden treffen daadwerkelijk? ‘Onze taak is het ontwikkelen van statistische methoden, modellen en programmatuur die nodig zijn bij sociologisch onderzoek’, zegt universitair hoofddocent Marijtje van Duijn. Zij leidt het onderzoek naar statistische methoden voor de analyse van sociale netwerken.

Netwerkanalyse

Netwerkanalyse heeft een prominente plaats gekregen in de sociologie. Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er steeds meer mogelijk is op methodologisch gebied. ‘Steeds meer onderzoekers zien hoe ze netwerkanalyse kunnen toepassen in hun werk’, zegt Van Duijn.

De statistische modellen die worden ontwikkeld worden bijvoorbeeld toegepast bij de analyse van schoolklassen, bijvoorbeeld in het pestonderzoek dat in de afdeling wordt uitgevoerd. Ook in onderzoek naar contacten binnen organisaties en studies naar de relaties tussen bedrijven worden de analysemethoden gebruikt.

Hulpwetenschap

De statistici informeren hun collega-onderzoekers over bestaande methoden waarvan zij nog niet op de hoogte zijn. Wat er niet is, kan ontwikkeld worden. ‘Wij hebben een faciliterende en consulterende rol’, zegt Van Duijn. ‘Statistiek is een mooie hulpwetenschap.’

Groningse sociologen zijn internationaal befaamd door hun bijdrage aan de ontwikkeling van netwerkanalysemethoden. Hierbij wordt voortgebouwd op het werk van Tom Snijders, een pionier op dit terrein. Het door hem ontwikkelde stochastische actor-georiënteerde model (waarmee veranderingen in netwerken en gedrag kunnen worden gemodelleerd) en het bijhorende programma RSiena wordt door wetenschappers over de hele wereld gebruikt. Daarnaast is er binnen de onderzoeksgroep veel kennis over de omgang met missende data en multilevel analyse.

Betrokken onderzoekers

Recente promovendi

Meer informatie

Laatst gewijzigd:18 februari 2019 13:57
printView this page in: English