Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for Society
Header image Recht en samenleving

Onderzoek veiligheidsrisico's jaarwisseling

Datum:13 februari 2018
Auteur:Mr. Adriaan Wierenga
Adriaan Wierenga
Adriaan Wierenga

Adriaan Wierenga deed in 2017 onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van de jaarwisseling bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag. Lees hier zijn blog.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onafhankelijk instituut dat zich met zijn onderzoeken richt op het verbeteren van de veiligheid in Nederland. Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt er gemiddeld één dode en worden zo’n 11.000 ordeverstoringen geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Raad de jaarwisselingsproblematiek op het netvlies had. In het voorjaar van 2017 nam ik het eervolle verzoek van de Raad aan om met mijn kennis van het openbare-orderecht onderdeel uit te maken van het team dat onderzoek ging doen naar de veiligheidsrisico’s van de jaarwisseling. Het was een unieke, leerzame en enerverende ervaring om tot aan de publicatie van het rapport Veiligheidsrisico’s jaarwisseling in december 2017 bij dit gezaghebbende instituut in Den Haag werkzaam te zijn.

De veiligheidsrisico’s rond de jaarwisseling kennen diverse oorzaken. De Raad bepleit in zijn rapport een aanscherping van de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau. Daarbij beveelt hij aan om consumentenvuurwerk te verbieden dat veel letsel en overlast veroorzaakt (vuurpijlen en knalvuurwerk) en om de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk te versterken. Bij de vele maatregelen die burgemeesters treffen om ordeverstoringen aan banden te leggen, is het van belang dat meer inzicht ontstaat in welke maatregelen effectief zijn en welke niet, zoals vuurwerkvrije zones en  preventieve maatregelen op wijk- groeps- en persoonsniveau. Om te voorkomen dat gemeenten steeds afzonderlijk ‘het wiel uitvinden’, is een actieve opstelling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid cruciaal. Zij kunnen onderzoek laten doen, kennis verzamelen en verspreiden en gemeenten ondersteunen. Burgemeesters wordt aanbevolen de viering een meer georganiseerd karakter te geven, om zo het grote aantal openbare-ordeverstoringen terug te dringen.

De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben dikwijls een grote impact op de maatschappelijke en politieke discussie over de onderzochte problematiek. Dat geldt ook voor dit rapport. Ik volg de ontwikkelingen in het boeiende jaarwisselingsdossier dan ook met grote en een bijzondere belangstelling.

Zie voor meer informatie over dit onderzoek de website van de Onderzoeksraad.

Reacties

Reacties laden...